Erasmus +

Bierzemy udział w projekcie „ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna. Mobilność kadry edukacji szkolnej”

W wyniku oceny wniosków złożonych w ramach akcji 1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja szkolna w roku 2017 r. wniosek pt.: „Let’s code it! Teacher hackaton.” został zatwierdzony do realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+
Projekt pt.: „Let’s code it! Teacher hackaton” odnosi się do celów i priorytetów Akcji 1. Mobilność edukacyjna poprzez wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli oraz rozwijanie umiejętności podstawowych.

TEMAT PROJEKTU

Tematem projektu jest programowanie rozumiane jako systemowe rozwiązywanie problemów. Myślenie komputacyjne i wykorzystanie nowych technologii gra coraz bardziej ważną rolę w życiu społecznym. Badania pokazują, uczenie kodowania rozwija różne umiejętności, jak rozwiązywanie problemów, logiczne rozumowanie i kreatywności. Programowanie zachęca uczniów do logicznego myślenia, analizowania, rozumowania przestrzennego, rozwiązywania problemów za pomocą metody prób i błędów.

CELE PROJEKTU

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne Gminy Lubicz. Problemy określone w Europejskim Planie Rozwoju Organizacji mogą zostać zaspokojone poprzez wdrożenie planowanego projektu oraz jego rezultatów.

Cele:
 • zwiększenie skuteczności metod nauczania matematyki
 • wdrożenie innowacji pedagogicznych zgłoszonych do Kuratorium Oświaty
 • zwiększenie wsparcia kadry edukacji szkolnej umożliwiające samokształcenie, kształcenie wzajemne oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli
 • rozwój kompetencji z zakresu efektywnego komunikowania się w języku angielskim
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie nauki programowania
 • poszerzenie kręgu potencjalnych partnerów do współpracy międzynarodowej
   
DZIAŁANIA

Projekt zakłada 21 mobilności typu udział w kursach metodycznych nt. programowania, robotyki oraz nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w ciągu 24 miesięcy przez nauczycieli szkół zrzeszonych w konsorcjum Gminy Lubicz zakwalifikowanych do projektu: Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym, Szkoła Podstawowa w Złotorii i Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym. Zdobyte przez kadrę edukacji szkolnej umiejętności i kompetencje zostaną uznane poprzez certyfikat Europass – Mobilność.

 

Regulamin rekrutacji

Wniosek o zakwalifikowanie

 


Kolejna grupa nauczycieli z gminy Lubicz uczestniczyła w szkoleniu “Educational Robotics: Gamifying The Classroom” w ramach projektu Erasmus+. Szkolenie odbyło się w Sewilli w Hiszpanii. Wzięły w nim udział panie ze szkół w Lubiczu Dolnym – Mirela Mizak, w Złotorii – Monika Taczkowska i w Młyńcu Pierwszym – Joanna Kłosiewicz. W kursie uczestniczyli także nauczyciele z Danii i Włoch. Podczas zajęć prowadzonych przez tutora z Portugalii pana Nuno Miguela Martinsa uczestnicy mieli możliwość poznania i przetestowania nowoczesnych aplikacji do programowania gier i quizów dla uczniów. Pięciodniowe szkolenie poszerzyło wiedzę i umiejętności nauczycieli w zakresie tworzenia metod nauczania wykorzystujących nowe technologie. Umożliwi to dostosowanie toku lekcji do możliwości uczniów i uatrakcyjni zajęcia.

Poznali także historię i kulturę Hiszpanii oraz ćwiczyli umiejętności komunikowania się w języku angielskim podczas rozmowy z innymi uczestnikami.

Uczestnicy szkolenia poznali narzędzia, które mogą wykorzystać w swojej pracy:

 

 • Mentimeter
 • Kahoot!
 • Quizizz
 • Plickers
 • Classcraft
 • Tynker
 • Jeopardylabs
 • Scratch
 • AppInventor
 • Crumble
 • Robotic Set

 

Nauczyciele wymieniali się doświadczeniami w zakresie sposobów wykorzystania prezentowanych narzędzi i aplikacji. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty poświadczające zdobytą wiedzę i umiejętności.

Wszystkie pomysły będą dla nich inspiracją do efektywnej pracy w szkołach i pozwolą na przybliżenie uczniom zagadnień dotyczących programowania.

English version


Wielkim otwarciem  naszego projektu Erasmus +  był wyjazd 6 nauczycieli z naszej gminy do ​​Brukseli. Wśród nich znalazły się panie: Grażyna Drapała i Barbara Lefelbajn-Saja. Dołączyli oni do 33 nauczycieli z 11 krajów, aby poszerzać swoją wiedzę o nauczaniu programowania. Grupa miała okazję zobaczyć innowacyjne narzędzia i metody nauczania programowania.
Podczas pięciodniowego wyjazdu nauczyciele zdobyli wiedzę się o myśleniu komputatywnym i o tym, jak wdrożyć je w nauczaniu, a także o nauce opartej na grach. Poznali także  historię i kulturę Belgii oraz ćwiczyli umiejętności komunikowania się w języku angielskim podczas rozmowy z innymi uczestnikami.

Zostali wprowadzeni w zagadnienia dotyczące szeregu narzędzi, które można wykorzystać w klasie:
• Tynker, Processing.js i Scratch – do tworzenia prezentacji, animacji i innych,
• Kodeks i Minecraft Education – w celu tworzenia gier wideo,
• AppInventor i PocketCode – do tworzenia aplikacji dla urządzeń mobilnych,
• LEGO Mindstorms –  wprowadzający robotykę,
• Witryna internetowa dotycząca nauczania programowania bez użycia komputerów z pomysłami na naukę obliczeniową i informatykę bez technologii (tzw. „kodowanie na dywanie”).
Nauczyciele zwiedzili również klasę przyszłości, która jest bardzo bliska klasie Daltona – dzieci mają wykonać zadania lub projekt  w ciągu tygodnia i same decydują jak pracować w ciągu dnia, planują poszczególne działania. Mają nawet do dyspozycji kącik relaksacyjny, gdzie mogą czytać lub po prostu odpocząć.
Ostatnie dni kursu poświęcone były tworzeniu własnych scenariuszy zajęć i planów lekcji oraz zasadom prowadzenia hackatonu dotyczącego programowania.

Wszyscy nauczyciele otrzymali certyfikaty poświadczające udział w kursie i zdobycie nowej wiedzy i umiejętności.

Wszystkie pomysły są inspiracją do ciężkiej pracy w Polsce, w celu przybliżenia naszym uczniom zagadnień dotyczących programowania.

English version

Obejrzyj prezentację…


„Zapraszamy do odwiedzania naszego BLOGA poświęconego przygodzie z programowaniem w projekcie Erasmus+.”

 

27 października 2017 roku w Szkole Podstawowej im. bł. ks. W. Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym odbyła się konferencja inaugurująca projekt. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Kuratorium Oświaty, dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu gminy,  radni gminy Lubicz, sołtysi oraz nauczyciele uczestniczący w projekcie.

Konferencję otworzył wójt gminy Lubicz – Marek Olszewski. Wśród prowadzących byli: Anita Streich (koordynatorka projektu), Dominik Blek (nauczyciel z Młyńca), Barbara Lefelbajn-Saja (nauczycielka z Lubicza Dolnego) oraz Dorota Górtatowska(nauczycielka ze Złotorii).

Wójt Marek Olszewski mówił: – Nasi nauczyciele uczą się nowoczesnych sposobów edukacji uczniów, wymieniając się także doświadczeniami z nauczycielami z innych państw. To dobrze, że osią projektu jest programowanie, ponieważ wiąże się z nim wiele korzyści, np. rozwija logiczne myślenie.

Przewodnicząca Hanna Anzel dziękowała dyrektorom, że stawiają na innowacje.

Wicekurator Maria Mazurkiewicz chwaliła gminę Lubicz: – Przyjeżdżam do was z wielką przyjemnością, ponieważ tu jest ciągłe działanie, pozytywna energia, z której ja również czerpię. Nie po raz pierwszy okazuje się, że czasami szkoły w mniejszych miejscowościach robią o wiele więcej niż szkoły miejskie.

Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące nauki programowania, jej wpływu na rozwój logicznego myślenia, analizowania, rozumowania i rozwiązywania problemów. Ponadto zaproszeni goście mieli okazję aktywnie włączyć się z omawianą problematykę poprzez wykonywanie różnorodnych zadań – odkodowywanie, programowanie ozobotów oraz robotów Lego We Do.

Szkoły z Lubicza Dolnego, Młyńca i Złotorii podzieliły się też „dobrymi praktykami” z zakresu programowania, które były realizowane w szkołach przed i już w trakcie trwania projektu.

English version

 


PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA REALIZACJI PROGRAMU „ERASMUS+” W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUBICZU DOLNYM

 

W I półroczu roku szkolnego 2017/2018 projekt Erasmus+ w naszej szkole przyniósł wiele różnorodnych działań skierowanych do kadry pedagogicznej i uczniów.

Nauczyciele:

 • pierwsza grupa nauczycieli (p. Grażyna Drapała i  p. Barbara Lefelbajn-Saja) wzięła udział w kursie wyjazdowym w Brukseli,
 • 3 nauczycielki (p. Grażyna Drapała, Barbara Lefelbajn-Saja i p. Mirela Mizak) ukończyły eTwinningowe kursy z programowania,
 • odbyła się konferencja promująca projekt w naszej gminie,
 • prowadzony jest blog poświęcony projektowi: https://erasmus-lubicz.weebly.com/ .

Uczniowie:

 • brali udział w zajęciach z programowania bez komputera – kodowali i odkodowywali informacje, ćwiczyli myślenie przyczynowo-skutkowe,
 • uczestniczyli w zajęciach „Hour of code” zdobywając certyfikaty,
 • uczyli się programowania w oparciu o gry: Kodable, Code Spark Academy, Scottie go, Baltie.

Przed nami kolejne działania, które urozmaicą zajęcia szkolne.

 

English version