Klasy I – III

Nauczanie w klasach młodszych opiera się na staranności w doborze treści, środków, strategii, metod i technik uczenia, aby ukazać dzieciom scalony obraz świata i jego funkcjonalność. Doświadczenia dzieci i aktywność zabawowo –zadaniowa stanowią jego podstawę.
W roku szkolnym 2018/2019 nad organizacją procesu nauczania czuwają specjaliści.
Wychowawczynie:
– w klasie Ia – mgr Barbara Lefelbajn-Saja
– w klasie Ib – mgr Mariola Czapla
– w klasie II a – mgr Mirela Mizak
– w klasie II b – mgr Karolina Wojciechowska
– w klasie III – mgr Grażyna Drapała
oraz nauczyciele:
– języka angielskiego – mgr Emilia Olszewska
– zajęć komputerowych – mgr Anna Drobyszewska
– religii – mgr Justyna Domin-Meler

PROJEKTY EDUKACYJNE