Pracownicy

Nauczyciele uczący w naszej szkole:

Dyrektor Szkoły mgr Wioletta Pawłowska – świetlica szkolna

Wicedyrektor Szkoły mgr Dariusz Dobrzyński – wychowanie fizyczne

mgr Marta Błaszak – język angielski

mgr Bogusław Bogucki – historia, WOS, WDŻ

mgr Mariola Czapla – edukacja wczesnoszkolna

mgr Edyta Dobrzeńska – wychowanie przedszkolne

mgr Justyna Domin – Meler – religia

mgr Anna Drobyszewska – biblioteka szkolna, informatyka

mgr Lucyna Dyrda – wychowanie przedszkolne

mgr Małgorzata Gawlik – język niemiecki

mgr Ewa Górska – zajęcia indywidualne

mgr Magdalena Głowińska – język polski

mgr Izabela Grześkowiak – język polski

mgr Katarzyna Harmacińska – muzyka, plastyka

mgr Beata Kalotka – fizyka

mgr Teresa Klawińska – świetlica szkolna

mgr Sylwia Knieć – przyroda, biologia, geografia

mgr Anna Kolczyńska – matematyka

mgr Jolanta Krause – pedagog szkolny, rewalidacja

mgr Barbara Lefelbajn-Saja – edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Lewandowska – matematyka

mgr Renata Łęc – logopeda szkolny, pedagog szkolny

mgr Katarzyna Maćkiewicz – religia, świetlica szkolna

mgr Karolina Markowska – Krawczyk – edukacja wczesnoszkolna

mgr Mirela Mizak – edukacja wczesnoszkolna

mgr Hanna Muchalska – chemia

mgr Anna Muszytowska – zajęcia indywidualne

mgr Emilia Olszewska – język angielski

mgr Arkadiusz Rostkowski – matematyka, informatyka, technika

mgr Anna Rozkowińska – terapia pedagogiczna

mgr Agnieszka Stachowska – edukacja wczesnoszkolna

mgr Lucyna Wiktorska – Wnuk – terapia pedagogiczna, świetlica szkolna

mgr Maciej Wojnar – wychowanie fizyczne

mgr Karolina Wojciechowska – edukacja wczesnoszkolna

 

Pracownicy administracji i obsługi:

Hanna Lewandowska – sekretarz szkoły

Justyna Nakonowska – kierownik gospodarczy

  1. Małgorzata Woźniak
  2. Mariola Krzemińska
  3. Dorota Witkowska
  4. Elżbieta Rumin
  5. Elżbieta Zwierzyńska
  6. Marek Lewandowski
  7. Michał Jaszczołt