Rada Rodziców

Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego

w Lubiczu Dolnym

 rok szkolny 2019/2020

 

Rada Rodziców:

  1. Ewelina Konopacka – przewodnicząca
  2. Kamila Blumkowska – wiceprzewodnicząca
  3. Sandra Nowińska – sekretarz
  4. Karol Słupecki – skarbnik

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

  1. Katarzyna Gałka
  2. Monika Małek
  3. Karolina Kalinowska