REKRUTACJA – rok szkolny 2021/2022

ZERÓWKA

 1. Zasady i kryteria rekrutacji do oddziału przedszkolnego
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
 3. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w Ustawie Prawo Oświatowe
 4. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych Uchwałą Rady Gminy
 5. Oświadczenie o wielodzietności
 6. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
 7. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa
 8. Oświadczenie woli
 9. Deklaracja – Pozostanie w oddziale przedszkolnym

 

KLASA PIERWSZA

 1. Zasady przyjęcia dzieci do klasy pierwszej
 2. Zgłoszenie do klasy pierwszej
 3. Wniosek – przyjęcie dziecka do klasy I spoza obwodu
 4. Oświadczenie o rodzeństwie
 5. Oświadczenie woli