REKRUTACJA

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH na rok szkolny 2018/2019

Dokumenty do pobrania:

 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ na rok szkolny 2018/2019

Dokumenty do pobrania:

 


WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej w wyniku postępowania uzupełniającego

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy I

Lista dzieci zakwalifikowanych w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2017/2018

Lista kandydatów przyjętych do klasy I w roku szkolnym 2017/2018

Lista kandydatów przyjętych do oddziałów przedszkolnych

Lista kandydatów przyjętych spoza obwodu do klasy pierwszej

 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Lubicz dotyczące rekrutacji w roku szkolnym 2017/2018:

Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia kryteriów rekrutacji:

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW ZEROWYCH

Dokumenty do pobrania:

 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

Dokumenty do pobrania: