Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

W tym roku do SU zostali wybrani:
Przewodnicząca – Winga Ziętarska
ZastĘpca – Piotr Gajewski
Sekretarz – Tymoteusz Wojciechowski

Poza tym w SU są reprezentanci poszczególnych klas: Basia Wojciechowska, Magda Busse, Iga Bąk, Amelia Siółkowska, Marcelina Syroka, Kamila Hoppe, Jonasz Wiśniewski, Franek Chruściński, Tosia Cichoszewska, Patrycja Kamińska, Tymon Klawiński, Ksawery Durka, Emil Krupkie, Zuzia Zalewska, Jan Kalinowski, Lidia Rykaczewska.