Świetlica szkolna

Świetlica szkolna

 

Opiekunowie:

 1. Lucyna Wiktorska
 2. Katarzyna Maćkiewicz
 3. Lucyna Dyrda
 4. Teresa Klawińska
 5. Katarzyna Harmacińska
 6. Wioletta Pawłowska

 

Świetlica szkolna zaprasza dzieci od poniedziałku do piątku w godzinach od  630 – 1630.

 

Autobus szkolny przywozi dzieci do szkoły o godzinie 700  i 1010.

Odwozi dzieci do domu o godzinie 1210 i 1600.

 

Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

 • zapewnienie dzieciom opieki i bezpieczeństwa przed lekcjami i po lekcjach
 • stwarzanie odpowiednich warunków do relaksu, wypoczynku, zjedzenia posiłku, odrabiania zadań domowych
 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań
 • ćwiczenie i poszerzanie samodzielności dziecka
 • pobudzanie twórczej aktywności dziecka
 • wskazywanie odpowiednich wzorców zachowań w tym: rozwiązywania konfliktów, pozytywnych sposobów radzenia sobie z emocjami, przestrzegania zasad dobrego wychowania
 • zaspokajanie wybranych potrzeb wychowanków
 • organizowanie czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu
 • wspieranie wszechstronnego rozwoju wychowanków
 • uwrażliwianie na problemy zdrowotne
 • prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

Leave a comment