Świetlica szkolna

ŚWIETLICA SZKOLNA ZAPRASZA W GODZINACH od 6:30 do 16:30

Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym, uczniowie których rodzice pracują – na podstawie pisemnego zgłoszenia dziecka (do pobrania na dole strony)

WYCHOWAWCY

W bieżącym roku szkolnym opiekę wychowawczą nad dziećmi przebywającymi w świetlicy sprawują:

 • Pani Teresa Klawińska,
 • Pani Katarzyna Harmacińska,
 • Pani Wioletta Pawłowska,
 • Pani Andżelika MajewskaWychowawcy prowadzą zajęcia uwzględniając w swojej pracy zaspakajanie  potrzeb psychicznych dziecka (potrzeby bezpieczeństwa, życzliwości szacunku, uznania, samorealizacji).

KONTAKT: nr telefonu do świetlicy szkolnej- 797-849-045

AUTOBUS SZKOLNY przywozi dzieci o godzinie 7:00, 10:10 i odwozi o godzinie 12:20 i 16:00

 

Głównym celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, mającej na celu wszechstronny rozwój osobowości dziecka.

 

REALIZOWANE ZADANIA:

 • Organizowanie pomocy w nauce dla chętnych i potrzebujących uczniów, by działania podejmowane przez naszych wychowanków skłaniały do twórczego myślenia i rozwijania własnych zainteresowań.
 • Organizowanie gier i zabaw ruchowych w sali jaki i na świeżym powietrzu.
 • Nasi podopieczni mogą rozwijać swoje zdolności podczas zajęć plastycznych z wykorzystaniem rozmaitych technik i środków tj.: bibuła, farby, plastelina, gips, papier kolorowy, kredki, suszone liście, owoce jarzębiny, kasztany, żołędzie, orzechy, technika stemplowania, itp.
 • Dzieci chętnie biorą udział w zajęciach relaksacyjnych przy muzyce, chętnie słuchają muzyki klasycznej, wspólnie muzykujemy grając na instrumentach perkusyjnych, czasem przy akompaniamencie gitary
 • Dużo czasu spędzamy również na słuchaniu i czytaniu opowiadań, a także na rozwiązywaniu rebusów i zagadek
 • W świetlicy szkolnej dbamy również o kształtowanie nawyków higienicznych, kultury życia codziennego
 • Dzieci samodzielnie dbają o porządek w świetlicy: segregują zabawki, książki, uczestniczą w zmianie dekoracji w świetlicy, temperują kredki, myją pędzle i kubeczki po pracy plastycznej z wykorzystaniem farb
 • Współdziałamy z rodzicami, wychowawcami klas i innymi nauczycielami w celu rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych

 

Wszystkie nasze  działania mają za zadanie pobudzać wyobraźnię wychowanków oraz wzbogacać ich wiadomości o świecie.

 

  Pobierz kartę zgłoszenia do świetlicy szkolnej

Leave a comment