Terapeuta

„BŁĘDY SĄ PO TO, ABY POMAGAĆ,

A NIE PO TO ABY KARAĆ…”

Rodzice!

Jeżeli Wasze dziecko:

  • pisze wolno, ma trudności w przepisywaniu, pisaniu z pamięci i ze słuchu;
  • myli ze sobą litery l – t, a – d, u – w, n – m, p – g, d – b, n – u, g – b;
  • myli cyfry i linie;
  • popełnia dużo błędów ortograficznych;
  • czytając myli wyrazy, zgaduje wyrazy lub zdanie, nie rozumie czytanego tekstu,

zgłoście się do terapeuty.

Wykonujcie z dzieckiem systematycznie ćwiczenia w domu, które pomogą mu przezwyciężyć trudności.

 

Marzanna Jolanta Szurpita

terapeuta

Godziny pracy terapeuty

Poniedziałek 8.30 – 14.05

Wtorek 8.30 – 13.10

Środa 8.30 – 13.10

Czwartek 7.30 – 14.05

Piątek 7.40 – 13.10