WAŻNE INFORMACJE

Zarządzenie NR 0050.22.2020 Wójta Gminy Lubicz z dnia 13 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie NR 0050.6.2020 Wójta Gminy Lubicz z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkolna Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz.

 


 

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z decyzją Rządu z dnia 11.03.2020 r.:
– od 12 do 13 marca br. (czwartek, piątek)  w Szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.  Proszę, aby do Szkoły przyszły tylko te dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki.
– od 16 do 25 marca Szkoła zostanie zamknięta.
– kolejne informacje dotyczące funkcjonowania Szkoły będziemy Państwu przekazywać na bieżąco
– proszę zapoznać się z informacja Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?page=9397

Z poważaniem
Wioletta Pawłowska