Wykaz podręczników i programów nauczania

Szkolny zestaw programów i podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujący w roku szkolnym 2017/2018.pdf

 

Szkolny zestaw programów i podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujący 

w roku szkolnym 2017/2018Zestaw podręczników – klasy IV - VII

Klasa IV
 1. „Nowe słowa na start 4!” Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego, Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz, Nowa Era, nr 907/1/2017
 2. „Nowe słowa na start 4” Zeszyt ćwiczeń, praca zbiorowa, Nowa Era
 3. „Wczoraj i dziś 4” Podręcznik, Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk – Fertsch, Grzegorz Wojciechowski, Nowa Era, nr 877/1/2017
 4. „Wczoraj i dziś 4” Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era
 5. „Matematyka z plusem 4”, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki, GWO,
 nr 780/1/2017
 1. „Matematyka z plusem 4” Ćwiczenia, GWO
 2. „Steps Plus”, Sylvia Wheeldon, Tim Falla, Paul E. Davis, Paul Shipton, OXFORD, nr 800/1/2017
 3. „Steps Plus” Ćwiczenia, OXFORD.
 4. „Do dzieła!” Podręcznik do plastyki, J. Lukas, K. Onak, Nowa Era, nr 903/1/2017
 5. „Lekcja muzyki” Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej, Monika Gromek, Grażyna Kilbach, Nowa Ewa, nr 852/1/2017
 6. „Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej, Michał Kęska,
Nowa Era, nr 847/1/2017
 1. „Jak to działa?” Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej, Lech Łabecki, Marta Łabecka, Nowa Era, nr 295/1/2017
 2. „Tajemnice przyrody” Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej, Maria Marko – Worłowska, Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer, Nowa Era, nr 863/2017
 3. „Tajemnice przyrody” Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej, Jolanta Golanko, Urszula Moździerz, Joanna Stawarz, Iwona Wróbel, Nowa Era
 4. Religia klasa IV „Zaproszeni przez Boga”, red. ks. Z. Marek SJ, ks. A. Hajduk SJ, nr AZ-21-01/10-KR-1/12, WAM

Klasa V

1.„Teraz polski” Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla klasy piątej  szkoły podstawowej, Anna Klimowicz, Nowa Era, nr 538/2/2013/2015

2.„Teraz polski” Zeszyt ćwiczeń, Agnieszka Marcinkiewicz

3.„Wczoraj i dziś” Podręcznik do historii i społeczeństwa, Grzegorz Wojciechowski, Nowa Era,

     nr 443/2/2013/2015
 1. „Steps Forward 2” Podręcznik, T. Falla, OXFORD, nr 741/2/2016
 2. „Matematyka z plusem” Podręcznik, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki, GWO,
      nr 773/2/2016
 1. „Matematyka z plusem” Ćwiczenia, GWO
 2. „Na tropach przyrody” Podręcznik, Marcin Braun, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski,
      Nowa Era, nr 554/2/2013/2015
 1. „Na tropach przyrody” Zeszyt ćwiczeń, Marcin Braun, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski,
      Nowa Era
 1. Plastyka „Do dzieła!” Podręcznik, J. Lukas, K. Onak, Nowa Era, nr 326/2/2011/2015
10.„I gra muzyka” Podręcznik do muzyki, M. Gromek, G. Kilbach, Nowa Era, nr 569/2012/2015
 1. „Lubię to!” Podręcznik do zajęć komputerowych, Michał Kęska, Nowa Era, nr 729/2/2016
12.„Jak to działa?” Podręcznik do zajęć technicznych, L. Łabecki, M. Łabecka, Nowa Era,

       nr 295/2/2010/2015
 1. „Obdarowani przez Boga”, klasa V, red. ks. Z. Marek SJ, ks. A. Hajduk SJ,
        nr AZ-22-01/10-KR-1/13, WAMKlasa VI
 1. „Teraz polski” Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla klasy szóstej szkoły podstawowej, Anna Klimowicz, Nowa Era, nr 538/3/2014/2015
 2. „Teraz polski” Zeszyt ćwiczeń, Agnieszka Marcinkiewicz, Nowa Era
 3. „Wczoraj i dziś” Podręcznik do historii i społeczeństwa, Grzegorz Wojciechowski, Nowa Era,
 nr 443/3/2014/2015
 1. „Steps Forward 3” – podręcznik, T. Falla, OXFORD, nr 302/3/2011
 2. „Matematyka z plusem” Podręcznik, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki, GWO,
        nr 340/3/2014
 1. „Matematyka z plusem” Ćwiczenia, GWO
 2. “Na tropach przyrody” Podręcznik do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej,
       Marcin Braun, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski, Nowa Era,  nr 554/3/2014/2015
 1. „Na tropach przyrody” Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej (nowe wydanie), Marcin Braun, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski, Nowa Era
 2. Plastyka „Do dzieła!” Podręcznik, J. Lukas, K. Onak, Nowa Era, nr 326/3/2011/2015
 3. „I gra muzyka” Podręcznik do muzyki, M. Gromek, G. Kilbach, Nowa Era, nr 569/2012/2015
 4. „Lubię to!” Podręcznik do zajęć komputerowych, Michał Kęska, Nowa Era, nr 729/3/2017
 5. „Jak to działa?” Podręcznik do zajęć technicznych szkoły podstawowej, L. Łabecki, M. Łabecka, Nowa Era, nr 295/3/2010/2016
 6. Religia klasa VI „Przemienieni przez Boga”, nr AZ-23-01/10-KR-1/14, red. ks. Z. Marek SJ, ks. A. Hajduk SJ, WAM
Klasa VII
 1. „Nowe słowa na start!” Podręcznik do języka polskiego klasa 7 szkoły podstawowej, Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska – Mróz, Nowa Era,
nr 907/4/2017
 1. „Nowe słowa na start!” Zeszyt ćwiczeń, Joanna Kuchta, Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Ginter, Nowa Era
 2. „Wczoraj i dziś” Podręcznik, Stanisław Roszak, Anna Laszkiewicz, Jarosław Kłaczkow, Nowa Era, nr 877/4/2017
 3. „Matematyka z plusem 7” Podręcznik, praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej, GWO, nr 780/4/2017
 4. „Matematyka z plusem 7” Ćwiczenia podstawowe, J. Lech, GWO
 5. “English plus Options dla kl. VII”. Podręcznik, OXFORD,  nr 835/1/2017
 6. „English plus Options dla kl. VII”. Zeszyt ćwiczeń, OXFORD
 7. „Puls życia” Klasa 7. Podręcznik do biologii, Małgorzata Jefimow, Nowa Era, nr 844/4/2017
 8. „Puls życia” Klasa 7. Zeszyt ćwiczeń do biologii, Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska – Hasiec, Nowa Era
 9. „Planeta Nowa” Geografia Podręcznik, Roman Malarz, Mariusz Szubert, Nowa Era, nr 906/3/2017
 10. „Planeta Nowa” Zeszyt ćwiczeń do geografii, Nowa Era
 11. „Fizyka z plusem” Podręcznik, Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski, GWO, nr 824/1/2017
 12. „Fizyka z plusem” Zeszyt ćwiczeń do fizyki, Nowa Era
 13. „Chemia Nowej Ery”. Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Jan Kulawik,   Teresa Kulawik, Maria Litwin, Nowa Era,  nr 785/1/2017
 14. „Jezus uczy i zbawia”, Religia klasa VII, ks. Z. Marek SJ, ks. A. Hajduk SJ,  nr AZ-31-01/10-KR-2/12, WAM
 15. „Magnet smart 1” Podręcznik język niemiecki dla szkoły podstawowej, Giorgio Motta , LektorKlett,
  nr 817/1/2017
 1. „Magnet smart 1” Zeszyt ćwiczeń, LektorKlett
 2. „Lekcja muzyki”, Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Monika Gromek, Grażyna Kilbach, Nowa Era, nr 852/4/2017
 3. „Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak, Nowa Era, nr 903/4/2017
 4. „Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Grażyna Koba, Nowa Era, nr 847/4/2017
 

 Zestaw programów nauczania w klasach IV i VII
 1. „Nowe słowa na start!” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV–VII szkoły podstawowej,  Marlena Derlukiewicz, Nowa Era
 2. „Wczoraj i dziś.” Program nauczania historii w klasach 4 -8 szkoły podstawowej,
Tomasz Maćkowski, Nowa Era
 1. „Matematyka z plusem”. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej
 2. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech, GWO
 3. "Lubię to!" Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4-8 szkoły podstawowej",
     Michał Kęska, Nowa Era
 1. Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej, Melanie Ellis,
   Anna Rak, Wydawnictwo OXFORD
 1. „Do dzieła!” Program nauczania plastyki w klasach 4 – 7 szkoły podstawowej, Jadwiga Lukas,
     Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak, Nowa Era
 1. „Lekcja muzyki” Program nauczania muzyki w szkole podstawowej, Monika Gromek,
     Grażyna Kilbach, Nowa Era
 1. „Jak to działa?” Program nauczania techniki w szkole podstawowej, Lech Łabecki, Marta Łabecka,
      Nowa Era
 1. „Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej, Jolanta Golanko, Nowa Era
 2. „Moje dorastanie” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas IV – VIII szkoły podstawowej, Bożena Strzemieczna, Taurus Edukacja i Kultura
 3. Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV – VIII szkoły podstawowej z planami pracy i kryteriami oceniania, Stanisław Żołyński, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2017
 4. Doradztwo zawodowe – Przykładowy program realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w klasie 7 szkoły podstawowej, Beata Grzelak, Wydanie I, ORE, Warszawa 2017
 5. Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej.
      Wariant II, LektorKlett
 1. „Chemia Nowej Ery” Program nauczania chemii w szkole podstawowej, Teresa Kulawik, Maria
      Litwin, Nowa Era
 1. „Planeta Nowa” Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej, Ewa Maria Tuz, Barbara
      Dziedzic, Nowa Era
 1. „Fizyka z plusem” Program nauczania fizyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy VII–VIII szkoła
       podstawowa) zgodny z podstawą programową obowiązującą od 14 lutego 2017 r., Krzysztof  

      Horodecki, Artur Ludwikowski, GWO
 1. „Puls życia” Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej , Anna Zdziennicka,
       Nowa Era
 1. „Poznaję Boga i w Niego wierzę” Program ogólnopolski, Komisja Wychowania Katolickiego KEP
     (Przewodniczący bp Marek Mendyk), nr AZ-2-01/10, WAM    Zestaw programów nauczania w klasach V i VI                                                                  
 1. „Poznaję Boga i w niego wierzę” nr AZ – 2- 01/10; data zatwierdzenia 9.06.2010r., Komisja Wychowania Katolickiego KEP (Przewodniczący bp Marek Mendyk), WAM
 2. „Teraz polski!” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV – VI szkoły podstawowej, Anna Klimowicz, Krystyna Brząkalik, Nowa Era
 3. „Wczoraj i dziś” Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV – VI szkoły podstawowej, dr Tomasz Maćkiewicz, Nowa Era
 4. Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4 – 6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak, OXFORD
 5. „Matematyka z plusem” Program nauczania matematyki w szkole podstawowej, M. Jucewicz,
 6. Karpiński, J. Lech, GWO
 7. „Na tropach przyrody” Program nauczania przyrody w klasach 4 -6 szkoły podstawowej, Barbara Dziedzic, Nowa Era
 8. „Do dzieła!” Program nauczania plastyki w klasach IV – VI szkoły podstawowej, Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Nowa Era
 9. Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV – VI szkoły podstawowej, Monika Gromek, Grażyna Kilbach, Nowa Era
 10. „Jak to działa?” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej, Lech Łabecki, Nowa Era
 11. „Lubię to!” Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 – 6 szkoły podstawowej, Michał Kęska, Nowa Era
 12. Koncepcja edukacji fizycznej „Zdrowie – Sport – Rekreacja”. Szkoła podstawowa – klasy IV – VI, Urszula Kierczak, Impuls
 13. „ Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania klasy V – VI,
 14. Król, Wydawnictwo Rubikon