Analiza działań Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym

Analiza działań Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym
realizujących wytyczne zawarte w Rozporządzeniu MEN

 

Z dnia 28.08.2015 r.

DU z 2015 poz.1249

 

Działalność profilaktyczna w szkole: – Działania uprzedzające

 

I     Diagnoza środowiska rodzinnego.

 

II  PROFILAKTYKA UNIWERSALNA

Wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczenie zachowań ryzykownych.

 

 1. Realizacja zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego zawierających treści prozdrowotne i profilaktyczne ze wszystkich przedmiotów nauczania klas I-VI i oddziałów przedszkolnych – § 7.1.
 • Promowanie zdrowego stylu życia

– edukacja dotycząca zdrowego odżywiania,

– prawidłowego ubierania się,

– dbania o stan zdrowia-uświadamianie o szkodliwym działaniu używek,

– zachęcanie do uprawiania sportu,

 • Kształtowanie umiejętności kreatywnego spędzania czasu wolnego – wycieczki piesze i rowerowe,
 • – zajęcia dodatkowe, o których mowa w art. 42 ust. 2 z 26.01.1982 KN (Dz. U. z 2014, poz. 191 i 1198 oraz 2015 poz. 357)-
 • Coroczne wycieczki szkolne

 

 1. Realizacja zadań wynikających z Szkolnego Programu Profilaktyki, Szkolnego Programu Wychowawczego
 2. Realizacja założeń Programu Wspierania Rodziny
 3. Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli
 4. Programy Prozdrowotne:
 • Trzymaj Formę– współpraca z sanepidem;
 • Znajdź właściwe rozwiązanie (antynikotynowy – pogadanki, konkurs na plakat – Papierosiaki straszaki) – współpraca z Sanepidem;
 • „Darz Bór” – przyrodniczo – łowiecki;
 • Zdrowuś i Flandrusia – zdrowe żywienie – współpraca z Biblioteką Gminną;
 • Czyste powietrze wokół nas – Oddziały przedszkolne –
 • Profilaktyczne przedstawienia teatralne;
  1. Zajęcia warsztatowe z elementami socjoterapii Trening umiejętności społecznych – radzenia sobie z emocjami – klasy II i III
  2. Certyfikat dla szkoły „Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej – Projekt KIK 34 – Program – Zachowaj równowagę.
  3. Program Wspierania Rodziny:
 • Przeprowadzenie pogadanek w klasach II – VI na temat zapobiegania przemocy w grupie rówieśniczej.
 • Spotkania indywidualne z dziećmi mające na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów i zapobieganiu uzależnieniom.
 • Spotkanie z rodzicami – prezentacja filmu i pogadanka z: policjantem i psychologiem: „Przeciwdziałanie agresji i przemocy”
 • Spotkania indywidualne z rodzicami – pomoc w rozwiązywaniu problemów i zapobieganiu uzależnieniom.
 • „Zabawy pomagające w radzeniu sobie z emocjami” – spotkania z pedagogiem klasy III – I półrocze 2015/2016, klasa II B – II półrocze.
 • Konferencja dla Rodziców i wychowawców: 19.11.2015. „Nowoczesne środki uzależniające – STOP dopalaczom” – Spotkanie dla Rodziców – Komendant Policji w Lubiczu Ireneusz Lewandowski – prezentacja multimedialna –

Rola rodziny w rozwoju młodego człowieka –spotkanie z psychologiem.

Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży – prezentacja – pedagodzy szkolni Katarzyna Kosińska, Renata Łęc.

 • Zajęcia „Szkoły dla Rodziców”.
 • „Rozwój psychoruchowy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym– podstawowe potrzeby młodego człowieka” –

Spotkanie dla rodziców, wychowawców i pedagogów z psychologiem –Katarzyna Lewalską Psychologiem klinicznym – Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmży.

 • Zaplanowane spotkanie dla rodziców, wychowawców i pedagogów Komenda Policji w Lubiczu – prezentacja – „Mocne strony dziecka – rozwój pasji i zainteresowań”

 

 1. .Konkursy przedmiotowe
 2. Konkursy artystyczne – Mieszkam w ciekawym miejscu – konkurs plastyczny – wyróżnienie
 3. Zawody sportowe – duże osiągnięcia
 4. Inne osiągnięcia : § 7.1
 • Koło Teatralne – XIX Wojewódzkie Forum Teatrów Szkolnych „Kurtyna 2014” – II nagroda
 • Gminny Przegląd Piosenki „Śpiewać każdy może”
 • Gminny polsko – angielski konkurs wiedzy o zdrowiu i zdrowym stylu życia „Tomato time, czyli pora na pomidora” – kl. I-III – I miejsce kl. IV – VI – IV miejsce- 2014/2015
 • Gminny przegląd „Gmina Lubicz – moja mała ojczyzna” – wyróżnienia
 • Konkursy w oddziałach przedszkolnych „Bezpieczne dzieci na drodze” – IV miejsce
 • Międzyszkolny konkurs plastyczny „Postać świętego Mikołaja” – wyróżnienie
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur europejski” – Nagroda I stopnia i II stopnia
 • Konkurs Recytatorski – Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym „Wiersze Wandy Chotomskiej” – wyróżnienie za udział
 • Konkurs przedmiotowy z języka polskiego pod patronatem Kuratora Oświaty –
 • Gminny Konkurs Ortograficzny – IV miejsce
 • X Konkurs interpretacji Teatralnej – „Baj Pomorski”- wyróżnienie
 • Konkurs literacki Granice wyobraźni” – udział
 • Sąsiedzki Turniej klas VI – I miejsce
 • Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Strażak chroni Ciebie, Twój dom, Twoje środowisko” – wyróżnienie za udział
 • Promocja obszarów „Natura 2000” – wyróżnienie za udział
 • Konkursy Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty – rejonowy
 • Międzyszkolny konkurs ekologiczno-plastyczny „Przestrzenie Przyrody” – wyróżnienie
  1. Imprezy Szkolne i Środowiskowe:
 • Rozpoczęcie i zakończenie Roku Szkolnego,
 • Święto Odzyskanie Niepodległości 11 listopada – Akademia przygotowana przez harcerzy (uczniów naszej szkoły),
 • Wigilie Klasowe,
 • Wigilie dla pracowników szkoły, rodziców, partnerów szkoły,
 • Bal Karnawałowy,
 • WOŚP,
 • Spotkanie pokoleń – dla seniorów,
 • Święto Polskiej Niezapominajki ,
 • Dzień Otwartej Szkoły,
 • Dzień Dziecka na terenie szkoły.