EKO TORBA

Gminny polsko-angielski konkurs na wykonanie torby ekologicznej
pt. „EKO-TORBA”

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym

Koordynatorki: Sylwia Knieć, Marta Błaszak

Patronat honorowy: Wójt Gminy Lubicz

Cele konkursu:

 • Propagowanie ekologicznego stylu życia poprzez wykorzystanie surowców wtórnych do własnoręcznego wykonania torby wielokrotnego użytku.
 • Kształtowanie postawy świadomego konsumenta.
 • Promowanie znajomości języka angielskiego.
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii (słownictwo) w języku angielskim.
 • Integracja treści międzyprzedmiotowych.
 • Promowanie uczniów zdolnych.
 • Integracja uczniów szkół Gminy Lubicz.

 

Regulamin konkursu:

 1. Adresat konkursu:
 • Konkurs adresowany jest do uczniów z klas I-III oraz IV-VI szkół podstawowych z terenu Gminy Lubicz.
 • Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV –VI.
 • Szkoła biorąca udział w konkursie może dostarczyć po dwie prace konkursowe w każdej kategorii wiekowej.

 

 1. Przedmiot konkursu:
 • Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu i własnoręcznym wykonaniu torby wielokrotnego użytku. Przy wykonaniu torby dopuszcza się pomoc rodziców np. przy szyciu.
 • Torbę można wykonać z dowolnych surowców, np. kartonu, ubrań, materiałów, sznurków, itp.
 • Technika wykonania, wielkość torby są dowolne.
 • Na torbie należy umieścić hasło ekologiczne w języku angielskim lub słowa związane z ekologią w języku angielskim.
 • Jedna osoba może przygotować tylko jedną torbę.
 • Wraz z pracą należy dostarczyć kopertę zawierającą informacje dotyczące uczestnika konkursu (imię i nazwisko ucznia, klasa; nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna szkolnego) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Na kopercie musi być umieszczone tylko godło autora (informacja dot. godła poniżej), bez nazwiska uczestnika i nazwy szkoły.
 • Torby nie należy podpisywać imieniem i nazwiskiem. Do torby należy przymocować przywieszkę z godłem autora. Godło jest to symbol (znak autora) umieszczany na przywieszce oraz na kopercie z danymi autora.
  UWAGA! Prace nieoznaczone godłem, brak koperty z informacjami o uczestniku lub brak oświadczenia nie będą brane pod uwagę w etapie gminnym konkursu.
 1. Prace należy dostarczyć do 13 kwietnia br. do sekretariatu SP w Lubiczu Dolnym.

 

 1. Komisja konkursowa:
 • Prace będą oceniane przez niezależną komisję konkursową, której skład będzie podany w najbliższym czasie.
 • Komisja będzie oceniała pomysłowość, estetyczne wykonanie i funkcjonalność torby, poprawność hasła lub słów w języku angielskim.
 1. Wyniki konkursu:
 • Ogłoszenie wyników i prezentacja prac konkursowych nastąpi 24 kwietnia w czasie obchodów Światowego Dnia Ziemi w SP nr 1 w Lubiczu Dolnym.
 • W konkursie wyłonionych zostanie 3 laureatów (I, II i III miejsce) w każdej kategorii wiekowej, dla których przewidziane są dyplomy i nagrody, a dla pozostałych uczestników dyplomy za udział w konkursie.
 • Wszystkie prace będą zaprezentowane na wystawie konkursowej.
 • Organizatorzy zapraszają uczestników szkolnego etapu konkursu w poszczególnych szkołach wraz z opiekunami na obchody Dnia Ziemi do SP nr 1 w Lubiczu Dolnym w dniu 24 kwietnia (piątek) o godz. 10.30. Oprócz wręczenia nagród i wystawy prac konkursowych imprezie będą towarzyszyć warsztaty ekologiczne dla uczniów i opiekunów.
 • Szkoły biorące udział w konkursie powinny zgłosić ilość uczniów, która będzie brała udział w obchodach Dnia Ziemi w SP w Lubiczu Dolnym. Podczas uroczystości szkoły mogą przeczytać swój najlepszy „List dla Ziemi” i zaprezentować, np. własną piosenkę ekologiczną (ten fakt również należy zgłosić organizatorom).
 • Prace konkursowe zostają u organizatora i będą wystawione na licytacji podczas WOŚP 2016.

 

Kontakt do koordynatorek konkursu:

Matra Błaszak – martabaszak@wp.pl, tel. 798 002 106

Sylwia Knieć – sylkniec@o2.pl, tel. 508 128 928