Erasmus +

Bierzemy udział w projekcie „ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna. Mobilność kadry edukacji szkolnej”

W wyniku oceny wniosków złożonych w ramach akcji 1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja szkolna w roku 2017 r. wniosek pt.: „Let’s code it! Teacher hackaton.” został zatwierdzony do realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+
Projekt pt.: „Let’s code it! Teacher hackaton” odnosi się do celów i priorytetów Akcji 1. Mobilność edukacyjna poprzez wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli oraz rozwijanie umiejętności podstawowych.

TEMAT PROJEKTU

Tematem projektu jest programowanie rozumiane jako systemowe rozwiązywanie problemów. Myślenie komputacyjne i wykorzystanie nowych technologii gra coraz bardziej ważną rolę w życiu społecznym. Badania pokazują, uczenie kodowania rozwija różne umiejętności, jak rozwiązywanie problemów, logiczne rozumowanie i kreatywności. Programowanie zachęca uczniów do logicznego myślenia, analizowania, rozumowania przestrzennego, rozwiązywania problemów za pomocą metody prób i błędów.

CELE PROJEKTU

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne Gminy Lubicz. Problemy określone w Europejskim Planie Rozwoju Organizacji mogą zostać zaspokojone poprzez wdrożenie planowanego projektu oraz jego rezultatów.

Cele:
 • zwiększenie skuteczności metod nauczania matematyki
 • wdrożenie innowacji pedagogicznych zgłoszonych do Kuratorium Oświaty
 • zwiększenie wsparcia kadry edukacji szkolnej umożliwiające samokształcenie, kształcenie wzajemne oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli
 • rozwój kompetencji z zakresu efektywnego komunikowania się w języku angielskim
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie nauki programowania
 • poszerzenie kręgu potencjalnych partnerów do współpracy międzynarodowej
   
DZIAŁANIA

Projekt zakłada 21 mobilności typu udział w kursach metodycznych nt. programowania, robotyki oraz nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w ciągu 24 miesięcy przez nauczycieli szkół zrzeszonych w konsorcjum Gminy Lubicz zakwalifikowanych do projektu: Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym, Szkoła Podstawowa w Złotorii i Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym. Zdobyte przez kadrę edukacji szkolnej umiejętności i kompetencje zostaną uznane poprzez certyfikat Europass – Mobilność.

 

Regulamin rekrutacji

Wniosek o zakwalifikowanie

 


Sześcioro nauczycieli Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym, Szkoły Podstawowej im. bł. ks. W. Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym oraz Szkoły Podstawowej Złotorii poprzez udział w projekcie Erasmus+ „Let’s code it. Teacher hackaton” realizowanym przez Gminę Lubicz w ramach konsorcjum zdobyło nowe umiejętności zawodowe poświadczone uznawanym w Europie certyfikatem Europass-Mobilność. Jest to dokument zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym kraju europejskim. Może go otrzymać każda osoba przyjeżdżająca do kraju europejskiego w celu odbycia nauki lub zdobycia doświadczenia zawodowego, niezależnie od wieku czy wykształcenia.Dzięki temu będą mogli z powodzeniem konkurować na regionalnym i krajowym rynku pracy i zwiększą swoje możliwości zatrudnienia.

Uroczystość wręczenia dokumentów przez wójta Gminy Lubicz Pana Marka Olszewskiego oraz przewodniczącą rady gminy Panią Hannę Anzel miała miejsce 21 czerwca 2018 r. podczas „Gali oświatowej”.


Kolejna grupa nauczycieli z gminy Lubicz uczestniczyła w szkoleniu “Educational Robotics: Gamifying The Classroom” w ramach projektu Erasmus+. Szkolenie odbyło się w Sewilli w Hiszpanii. Wzięły w nim udział panie ze szkół w Lubiczu Dolnym – Mirela Mizak, w Złotorii – Monika Taczkowska i w Młyńcu Pierwszym – Joanna Kłosiewicz. W kursie uczestniczyli także nauczyciele z Danii i Włoch. Podczas zajęć prowadzonych przez tutora z Portugalii pana Nuno Miguela Martinsa uczestnicy mieli możliwość poznania i przetestowania nowoczesnych aplikacji do programowania gier i quizów dla uczniów. Pięciodniowe szkolenie poszerzyło wiedzę i umiejętności nauczycieli w zakresie tworzenia metod nauczania wykorzystujących nowe technologie. Umożliwi to dostosowanie toku lekcji do możliwości uczniów i uatrakcyjni zajęcia.

Poznali także historię i kulturę Hiszpanii oraz ćwiczyli umiejętności komunikowania się w języku angielskim podczas rozmowy z innymi uczestnikami.

Uczestnicy szkolenia poznali narzędzia, które mogą wykorzystać w swojej pracy:

 

 • Mentimeter
 • Kahoot!
 • Quizizz
 • Plickers
 • Classcraft
 • Tynker
 • Jeopardylabs
 • Scratch
 • AppInventor
 • Crumble
 • Robotic Set

 

Nauczyciele wymieniali się doświadczeniami w zakresie sposobów wykorzystania prezentowanych narzędzi i aplikacji. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty poświadczające zdobytą wiedzę i umiejętności.

Wszystkie pomysły będą dla nich inspiracją do efektywnej pracy w szkołach i pozwolą na przybliżenie uczniom zagadnień dotyczących programowania.

English version


Wielkim otwarciem  naszego projektu Erasmus +  był wyjazd 6 nauczycieli z naszej gminy do ​​Brukseli. Wśród nich znalazły się panie: Grażyna Drapała i Barbara Lefelbajn-Saja. Dołączyli oni do 33 nauczycieli z 11 krajów, aby poszerzać swoją wiedzę o nauczaniu programowania. Grupa miała okazję zobaczyć innowacyjne narzędzia i metody nauczania programowania.
Podczas pięciodniowego wyjazdu nauczyciele zdobyli wiedzę się o myśleniu komputatywnym i o tym, jak wdrożyć je w nauczaniu, a także o nauce opartej na grach. Poznali także  historię i kulturę Belgii oraz ćwiczyli umiejętności komunikowania się w języku angielskim podczas rozmowy z innymi uczestnikami.

Zostali wprowadzeni w zagadnienia dotyczące szeregu narzędzi, które można wykorzystać w klasie:
• Tynker, Processing.js i Scratch – do tworzenia prezentacji, animacji i innych,
• Kodeks i Minecraft Education – w celu tworzenia gier wideo,
• AppInventor i PocketCode – do tworzenia aplikacji dla urządzeń mobilnych,
• LEGO Mindstorms –  wprowadzający robotykę,
• Witryna internetowa dotycząca nauczania programowania bez użycia komputerów z pomysłami na naukę obliczeniową i informatykę bez technologii (tzw. „kodowanie na dywanie”).
Nauczyciele zwiedzili również klasę przyszłości, która jest bardzo bliska klasie Daltona – dzieci mają wykonać zadania lub projekt  w ciągu tygodnia i same decydują jak pracować w ciągu dnia, planują poszczególne działania. Mają nawet do dyspozycji kącik relaksacyjny, gdzie mogą czytać lub po prostu odpocząć.
Ostatnie dni kursu poświęcone były tworzeniu własnych scenariuszy zajęć i planów lekcji oraz zasadom prowadzenia hackatonu dotyczącego programowania.

Wszyscy nauczyciele otrzymali certyfikaty poświadczające udział w kursie i zdobycie nowej wiedzy i umiejętności.

Wszystkie pomysły są inspiracją do ciężkiej pracy w Polsce, w celu przybliżenia naszym uczniom zagadnień dotyczących programowania.

English version

Obejrzyj prezentację…


„Zapraszamy do odwiedzania naszego BLOGA poświęconego przygodzie z programowaniem w projekcie Erasmus+.”

 

27 października 2017 roku w Szkole Podstawowej im. bł. ks. W. Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym odbyła się konferencja inaugurująca projekt. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Kuratorium Oświaty, dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu gminy,  radni gminy Lubicz, sołtysi oraz nauczyciele uczestniczący w projekcie.

Konferencję otworzył wójt gminy Lubicz – Marek Olszewski. Wśród prowadzących byli: Anita Streich (koordynatorka projektu), Dominik Blek (nauczyciel z Młyńca), Barbara Lefelbajn-Saja (nauczycielka z Lubicza Dolnego) oraz Dorota Górtatowska(nauczycielka ze Złotorii).

Wójt Marek Olszewski mówił: – Nasi nauczyciele uczą się nowoczesnych sposobów edukacji uczniów, wymieniając się także doświadczeniami z nauczycielami z innych państw. To dobrze, że osią projektu jest programowanie, ponieważ wiąże się z nim wiele korzyści, np. rozwija logiczne myślenie.

Przewodnicząca Hanna Anzel dziękowała dyrektorom, że stawiają na innowacje.

Wicekurator Maria Mazurkiewicz chwaliła gminę Lubicz: – Przyjeżdżam do was z wielką przyjemnością, ponieważ tu jest ciągłe działanie, pozytywna energia, z której ja również czerpię. Nie po raz pierwszy okazuje się, że czasami szkoły w mniejszych miejscowościach robią o wiele więcej niż szkoły miejskie.

Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące nauki programowania, jej wpływu na rozwój logicznego myślenia, analizowania, rozumowania i rozwiązywania problemów. Ponadto zaproszeni goście mieli okazję aktywnie włączyć się z omawianą problematykę poprzez wykonywanie różnorodnych zadań – odkodowywanie, programowanie ozobotów oraz robotów Lego We Do.

Szkoły z Lubicza Dolnego, Młyńca i Złotorii podzieliły się też „dobrymi praktykami” z zakresu programowania, które były realizowane w szkołach przed i już w trakcie trwania projektu.

English version

 


PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA REALIZACJI PROGRAMU „ERASMUS+” W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUBICZU DOLNYM

 

W I półroczu roku szkolnego 2017/2018 projekt Erasmus+ w naszej szkole przyniósł wiele różnorodnych działań skierowanych do kadry pedagogicznej i uczniów.

Nauczyciele:

 • pierwsza grupa nauczycieli (p. Grażyna Drapała i  p. Barbara Lefelbajn-Saja) wzięła udział w kursie wyjazdowym w Brukseli,
 • 3 nauczycielki (p. Grażyna Drapała, Barbara Lefelbajn-Saja i p. Mirela Mizak) ukończyły eTwinningowe kursy z programowania,
 • odbyła się konferencja promująca projekt w naszej gminie,
 • prowadzony jest blog poświęcony projektowi: https://erasmus-lubicz.weebly.com/ .

Uczniowie:

 • brali udział w zajęciach z programowania bez komputera – kodowali i odkodowywali informacje, ćwiczyli myślenie przyczynowo-skutkowe,
 • uczestniczyli w zajęciach „Hour of code” zdobywając certyfikaty,
 • uczyli się programowania w oparciu o gry: Kodable, Code Spark Academy, Scottie go, Baltie.

Przed nami kolejne działania, które urozmaicą zajęcia szkolne.

 

English version