GRY MATEMATYCZNE

Projekt edukacyjny „Zabawa z matematyką”  realizowany jest  w poszczególnych blokach tematycznych od roku szkolnego 2015/2016, w ciągu kolejnych trzech lat, zgodnie z planem zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Projekt skierowany jest do uczniów klas 1 – 3, zgodny z podstawą programową edukacji wczesnoszkolnej. W realizacji będą uczestniczyć także rodzice.

Cel główny:

Głównym celem projektu jest wspomaganie rozwoju umysłowego i rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, połączone  z wykorzystaniem gier i zabaw matematycznych, które będą inspirowały dzieci do pokonywania trudności związanych z rozwiązywaniem zadań problemowych.

Cele szczegółowe:

– Rozwijanie spostrzegawczości i koncentracji uwagi,

– Zachęcanie uczniów do  rozwiązywania łamigłówek  i zadań niestandardowych,

– Mobilizowanie do uczestnictwa w konkursach matematycznych,

– Kształtowanie umiejętności formułowania wniosków,

– Rozwijanie kompetencji radzenia sobie w sytuacjach problemowych,

– Wzmacnianie umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce            ,

– Aktywizowanie rodziców do wykorzystywania gier i zabaw matematycznych oraz angażowanie do rozwiązywania z dziećmi zadań problemowych.

 

Formy i metody pracy używane w Projekcie edukacyjnym „Zabawy z matematyką” są dostosowane do poziomu wiedzy i możliwości uczniów, ich wieku i zainteresowań.

Proponowane formy pracy:

– zajęcia grupowe/zespołowe (grupy jednorodne, grupy o zróżnicowanym poziomie, grupy losowe),

– zajęcia indywidualne,

– aktywność rodziców.

Metody pracy:

– gry i zabawy dydaktyczne,

– zadania problemowe,

– giełda pomysłów,

– pokazy multimedialne,

– ćwiczenia praktyczne.

W ramach projektu uczniowie klas młodszych wykonali gry matematyczne, kształcili umiejętności planowania, współpracy w zespole, dyskutowania, wypracowywania wspólnych rozwiązań, sami pisali instrukcje. Uczniowie ćwiczyli budowę zadania tekstowego, sami kontrolowali pracę i poprawiali błędy. Sprawdzali swoje pomysły, a przede wszystkim wspaniale się bawili.