Klasy I – III

Nauczanie w klasach młodszych opiera się na  staranności w doborze treści, środków, strategii, metod i technik uczenia, aby ukazać dzieciom scalony obraz świata i jego funkcjonalność. Doświadczenia dzieci i aktywność zabawowo –zadaniowa stanowią jego podstawę.

W roku szkolnym 2017/2018 nad organizacją procesu nauczania czuwają specjaliści.

Wychowawczynie:

– w klasie Ia – mgr Mirela Mizak

– w klasie Ib – mgr Karolina Wojciechowska

– w klasie II – mgr Grażyna Drapała

– w klasie III a – mgr Barbara Lefelbajn-Saja

– w klasie III b – mgr Mariola Czapla

oraz nauczyciele:

– języka angielskiego – mgr Emilia Olszewska

– zajęć komputerowych – mgr Anna Drobyszewska

– religii – mgr Justyna Domin-Meler

PROJEKTY EDUKACYJNE