Książki naszych marzeń

logo-knm-780x466

Nasza szkoła przystąpiła do rządowego programu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pt. „Książki naszych marzeń”.  Program realizowany będzie w roku szkolnym 2015/2016. Umożliwi on zakup książek do biblioteki szkolnej w celu promocji czytelnictwa wśród naszych uczniów oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

Otrzymaliśmy wsparcie finansowe w kwocie 2712,50 zł, część kosztów zakupu książek to wkład własny gminy. Za te pieniądze będą kupione książki, które nie są podręcznikami. Książki, które kupimy wybrali uczniowie i rodzice podczas wyborów w ostatnim tygodniu października. Okazało się, że uczniowie dobrze orientują się, jakie nowe pozycję książkowe są obecne na rynku wydawniczym i jakie chcieliby przeczytać. Na podstawie propozycji powstała lista 106 najpopularniejszych tytułów. Oczywiście lista nie wyczerpuje całego katalogu propozycji. Wybrane zostały te, które najczęściej się powtarzały oraz te, których nie ma jeszcze w bibliotece.

Oto lista książek, które wybrali nasi uczniowie:

Książki naszych marzeń – lista

Oprócz wzbogacenia zasobów naszej biblioteki, celem programu jest organizowanie wydarzeń promujących czytelnictwo, popularyzacja na spotkaniach z rodzicami tematyki pozytywnego wpływu czytania książek na rozwój dzieci.

W ramach programu będziemy także współpracować z  biblioteką publiczną w Lubiczu Dolnym i Biblioteką Pedagogiczną w Toruniu. Wspólnie będziemy organizować wydarzenia służące popularyzacji i promocji czytelnictwa.

Szkolnym koordynatorem programu jest Pani Anna Drobyszewska –  nauczyciel bibliotekarz.

Harmonogram działań Programu Ministerialnego „Książki naszych marzeń”