Logopeda

Logopeda Pani  Renata Łęc, zaprasza dzieci, uczniów i rodziców na konsultacje logopedyczne.

Godziny pracy logopedy

plakat_Jak_motywowac-1

Obejrzyj zdjęcia…

Plan pracy logopedycznej w roku szkolny 2017/2018

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
 • Badanie stanu wymowy uczniów klas nauczania zintegrowanego testem obrazkowo- wyrazowym. (I-III)
 • Badanie stanu wymowy dzieci z gr. „0” kwestionariuszem obrazkowym.
 • Konsultacje z uczniami klas IV-VI
 •  Konsultacje z nauczycielami i pedagogiem.
 • Analiza wyników badań psychologiczno – pedagogicznych i zaleceń w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.
 • Sporządzenie listy uczniów z wadą wymowy.
 • Opracowanie indywidualnych planów terapii.
 • Przeprowadzenie wywiadu z rodzicami lub opiekunami dzieci gr. „0” i kl. „I”.
 • Uzyskanie pisemnej zgody rodziców, lub opiekunów na uczęszczanie uczniów na logoterapię.
 • Założenie dla każdego ucznia „karty mowy” oraz zeszytu ćwiczeń do indywidualnej pracy w domu.
 • Utworzenie zespołów logoterapeutycznych, opracowanie harmonogramu spotkań indywidualnych i zespołowych – rozdanie planu zajęć.
 • Rozpoczęcie systematycznych ćwiczeń zgodnych z planem terapii.
 • Systematyczne ćwiczenia zgodne z indywidualnymi planami terapii logopedycznej.
 • Prowadzenie zajęć terapeutycznych z możliwością obserwacji przez rodziców, udzielanie konsultacji.

Jednym z podstawowych warunków poprawnej artykulacji jest wysoka sprawność biorących w niej udział narządów.

Dlatego zajęcia zaczyna się od ćwiczeń mających na celu uzyskanie zręcznych, celowych ruchów języka warg, policzków i podniebienia.

Przykładowe ćwiczenia usprawniające aparat mowy:

 Ćwiczenia oddechowe:

 • Wdech nosem ( usta zamknięte) i wydech ustami (chuchanie).
 • Unoszenie rąk  górę podczas wdechu, spokojne opuszczanie rąk przy wydechu.
 • Wykonywani wydechu wymawiając „s” raz ciszej, raz głośniej.
 • Dmuchanie na ogień świecy.
 • Dmuchanie na piłkę pingpongową.
 • Dmuchanie na kulę z waty zaczepioną na nitce.
 • Dmuchanie przez rurkę do szklanki z wodą.

Ćwiczenia warg:

 • Wymawianie na przemian „a” – „o” przy maksymalnym oddaleniu od siebie wargi górnej i dolnej.
 • Oddalanie od siebie kącików ust, jak przy „i”.
 • Zbliżanie do siebie kącików ust jak przy „u”.
 • Cmokanie.
 • Parskanie ( wprawianie warg w drganie).
 • Ssanie wargi górnej, a potem dolnej.
 • Zakładanie dolnej wargi na górną i odwrotnie.

Ćwiczenia języka:

 • „Głaskanie podniebienia” czubkiem języka, jama ustna szeroko otwarta.
 • Dotykanie językiem do nosa, do brody, w stronę ucha lewego i prawego.
 • Oblizywanie dolnej i górnej wargi.
 • Wysuwanie języka na zewnątrz i cofanie w głąb jamy ustnej.
 • Kląskanie.
 • Dotykanie czubkiem języka na zmianę do górnych zębów, a następnie do górnej wargi przy maksymalnym opuszczeniu szczęki dolnej.
 • Przeciskanie języka między zbliżonymi do siebie zębami.

Ćwiczenia usprawniające podniebienie miękkie:

 • Wywołanie ziewania przy nisko opuszczonej szczęce dolnej.
 • Płukanie gardła ciepłą wodą.
 • Głębokie oddychanie przez usta przy zatkanym nosie i odwrotnie.
 • Wymawianie połączeń- głosek tylnojęzykowych zwartych z samogłoskami np.: „ga, go, ge, gu, gi, gą, gę…” i to samo z głoską „k”.
 • Wypowiadanie sylab: „ak, ok., uk, ek, yk, ik ąk, ęk, aga, ogo, ugu, eke, ygy, iki, ago, ęgę”.

Ćwiczenia żuchwy:

 • Opuszczanie i unoszenie żuchwy ku górze.
 • Wykonywanie ruchów poziomych, raz z wargami rozchylonymi, raz z zamkniętymi.
 • Ruchy żuchwy do przodu i do tyłu.