Projekt EU-geniusz

UWAGA

Trwa rekrutacja do projektu „UE-geniusz w nowym labiryncie” na lata 2018 – 2020.

Projekt zakłada następujące zajęcia:

 1. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:
  – matematyka,
  – elementy grafiki komputerowej,
  – programowanie Scratch,
  – biologia,
  – język angielski.

 2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
  – matematyka,
  – informatyka,
  – biologia,
  – chemia,
  – język angielski.

Zajęcia rozpoczną się w roku szkolnym 2018/2019.