Aktualności 2018/2019

 

W  PLACÓWCE  JEST  PROWADZONY JAWNY  REJESTR  ZBIORÓW  DANYCH  OSOBOWYCH

 


 

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów

 


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
w Szkole Podstawowej w Lubiczu Dolnym

Poniedziałek – 3 września 2018 r.

– godz. 8.00 msza święta
– godz. 9.00 uroczysta akademia w sali gimnastycznej
– po akademii spotkanie z wychowawcami w klasach


 

„Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD)
jest Pan Adam Korzuch, mail: 
korzuch@infoic.pl

 


 

Program Rządowy „DOBRY START”

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.


 

 

„Literatura dziecięca – obrazy wyobraźni”

 

Dnia 11 czerwca 2018 o godzinie 12.00 odbył się wernisaż wystawy „Literatura dziecięca – obrazy wyobraźni”

w galerii Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, w sali wystawowej przy ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 4.

 

Wystawa jest efektem zastosowania nowej formy zajęć w klasie czwartej Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym. W trakcie zajęć prowadzonych przez plastyka p. Katarzynę Harmacińską i neurologopedę –  socjoterapeutę Renatę Łęc zastosowane zostały różne formy artterapii, które dały możliwość rozładowania emocji, wzmocnienia więzi, pokonania lęków, nieśmiałości. Interpretacja wybranych wierszy przez zabawę i ćwiczenia znacząco udoskonaliła umiejętność wypowiadania się, opisywania  świata słowem i obrazem, rozwinęła kompetencje językowe uczniów. Wśród zaproszonych gości przybyli:

Teresa Gryciuk – zastępca Wójta, Sekretarz Gminy

Teresa Klawińska –Radna

Alicja Zielińska Sołtys Lubicza Dolnego

Dyrektor Szkoły – Danuta Ferens

Przedstawiciele Rady Rodziców i Rodzice dzieci – uczestników zajęć.

Pani Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej Dorota Komendzińska przywitała zebranych, następnie oddała głos pani dyrektor Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym Danucie Ferens.

Renata Łęc jedna z prowadzących zajęcia w kilku słowach opowiedziała o wdrożeniu innowacji w szkole. W czasie zajęć plastycznych z elementami logoterapii i socjoterapii  literatura dziecięca rozbudziła wyobraźnię, umiejętność planowania, przelewania emocji na działanie plastyczne uczniów.

Dzieła zgromadzone na wystawie poruszały różną tematykę i wykonane były odmiennymi technikami plastycznymi.

Uczennice pod opieką pani Katarzyny Harmacińskiej prezentowały wykonane przez siebie obrazy i recytowały wiersze:

 1. Maria Konopnicka – Jesienią
 2. Hanna Niewiadomska – Zakochane parasole
 3. Julian Tuwim – Mróz
 4. Agnieszka Galica – Kolorowy deszcz

Głos zabrała również pani Teresa Gryciuk – Sekretarz Gminy Lubicz doceniając terapeutyczną rolę sztuki. Zwróciła uwagę na ogromny wpływ realizacji zadań plastycznych na rozwój emocjonalny dziecka.

Rada Rodziców przygotowała dla uczestników zajęć drobne upominki.

Wprowadzenie innowacji pedagogicznej w szkole oraz organizacja wystawy pozwoliła zachęcić uczniów do rozwijania własnej inwencji twórczej, pomysłowości i talentów, a przy okazji było ciekawą formą aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego.

Krótki reportaż można obejrzeć w toruńskiej telewizji – www.toruntv.pl/ – Wystawę można obejrzeć do 22 czerwca 2018 roku

 

Renata Łęc Katarzyna Harmacińska

 


 

W dniu 4 czerwca 2018 r. o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie Rodziców uczniów przyszłych klasy I.

Obecność obowiązkowa.

 


 

W dniu 12 czerwca 2018 r. o godzinie 16.30 odbędzie się spotkanie Rodziców uczniów przyszłych oddziałów przedszkolnych.

Obecność obowiązkowa.

 


 

Wójt Gminy Lubicz zaprasza na konferencję pt.
„INTERNET – ŚWIADOMY RODZIC – BEZPIECZNE DZIECKO.
Nowe technologie dobro czy zagrożenie?”

Czytaj więcej…

 


 

Akademia z okazji

ŚWIĄT MAJOWYCH

w czwartek 26 kwietnia 2018 r.

o godz. 10.30.

Miejsce – AMFITEATR

 


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, w związku ze zbliżającym się okresem letnim oraz trwającymi uroczystościami I – komunijnymi, serdecznie zaprasza do dalszej współpracy w zakresie profilaktyki zatruć pokarmowych.

Zagadnienia te kierowane są w szczególności do wychowawców z prośbą o przekazanie ich rodzicom dzieci, które w bieżącym roku przystępują do Pierwszej Komunii Świętej i będą organizować spotkania rodzinne.

Zatrucia pokarmowe występują najczęściej w okresie letnim. Związane są głównie ze spożyciem źle przechowywanej żywności, w której pod wpływem wysokiej temperatury szybko mnożą się groźne dla naszego układu pokarmowego bakterie lub wirusy.

Objawem zatrucia pokarmowego są wymioty, biegunki, niekiedy także gorączka. Mogą one pojawić się bezpośrednio po spożyciu skażonej żywności bądź dopiero następnego dnia.

Do najczęściej występujących czynników powodujących zatrucia pokarmowe należą norowirusy. Wywołują one objawy popularnie, ale nieprawidłowo zwane „grypą żołądkową”. Z reguły nie powodują one większych komplikacji dla zdrowia, jednak odwodnienie spowodowane występującą w czasie trwania choroby biegunką i wymiotami może być niebezpieczne dla małych dzieci i osób w podeszłym wieku. Wirus ten jest niestety jednym z najbardziej zakaźnych wirusów. Na zakażenie nie ma żadnego lekarstwa czy też szczepionki, jednakże przestrzegając zasad higieny można znacznie zmniejszyć ryzyko zachorowania.

 

W załączeniu przesyłam informacje o podstawowych zasadach zapobiegania zatruciom kliknij


 

KONFERENCJA 2018

Czwartek 24.05.2018 roku w godzinach 16.00-19.00

Świetlica środowiskowa w Krobii, ul. Olimpijska 14

„INTERNET – ŚWIADOMY RODZIC – BEZPIECZNE DZIECKO.

Nowe technologie dobro czy zagrożenie?”

 

Spotkanie skierowane do rodziców dzieci przedszkolnych i szkolnych z terenu gminy Lubicz, pedagogów szkolnych i wychowawców oraz innych pracowników służb pomocowych.

Prelegentami konferencji będą m. in. certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki, edukacji i bezpieczeństwa cyfrowego oraz pracownicy naukowi zajmujący się zagadnieniem zagrożeń internetowych dzieci, jak również aspektami prawnymi pomocy dzieciom dotkniętym cyberprzemocą.

 


 

UWAGA

Trwa rekrutacja do projektu „UE-geniusz w nowym labiryncie” na lata 2018 – 2020.

Czytaj więcej…


 

Drzwi Otwarte Szkoły, Międzynarodowy Dzień Ziemi, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Święto Biblioteki Szkolnej

scenariusz – 23 kwietnia 2018r. (poniedziałek)

Cele:

 • promocja szkoły w środowisku,
 • integracja społeczności szkolnej
 • zapoznanie uczniów i ich rodziców z bazą lokalową szkoły,
 • integrowanie uczniów szkoły z nowymi kolegami,
 • uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw zagrażających ziemi ze strony człowieka,
 • przekazanie informacji o ogólnoświatowym Dniu Ziemi i jego znaczeniu dla Ziemi  i ludzi,
 • wdrażanie do bezpośredniej działalności na rzecz ochrony środowiska,
 • kształtowanie postaw proekologicznych,
 • popularyzacja czytelnictwa,
 • rozbudzenie wyobraźni, oraz zainteresowania czytelnictwem i książką,
 • ukazanie biblioteki, jako miejsca przyjaznego i ciekawego.

Przebieg:

1225 – Rozpoczęcie Drzwi Otwartych. Powitanie przybyłych gości (p. Dyrektor).

1230 – 1300  – Przemarsz z hasłami ekologicznymi ulicami Lubicza (klasy pod opieką wychowawców).

1300 – 1330 – Przerwa śniadaniowa i obiadowa pod opieką wychowawców klas.

1330 – 1400 – Lekcje otwarte w klasach I – VII i oddziałach przedszkolnych:

– p. Mariola Czapla w klasie IIIb dla rodziców i dzieci zapisanych do klasy pierwszej, sala nr 1, 

– p. L. Dyrda i p. E. Dobrzeńska dla rodziców i dzieci zapisanych do oddziałów przedszkolnych,

– p. Ewa Zakrzacka – matematyka w klasie VIa i VIb z wykorzystaniem kart matematycznych, sala komputerowa,

 – p. Katarzyna Harmacińska – muzyka w klasie IVa, sala nr 6,

 – p. Izabela Grześkowiak – j. polski w klasie Va, sala nr 11,

– p. Renata Łęc – zajęcia i porady logopedyczne,

– p. Jolanta Marzanna Szurpita – zajęcia i porady terapeutyczne,

– pozostałe klasy zajęcia z wychowawcami.

1400 – 1500 – Spotkanie autorskie dla klas I – III z panem Zbigniewem Szczepańskim Panem

Karpiem, mała sala gimnastyczna,

1400 – 1500 – Zajęcia przyrodnicze dla klas IV – VII – piosenka w wykonaniu uczennicy klasy VIa, pokaz mody ekologicznej, doświadczenia przyrodnicze w sali nr 9.

1500 -1550 – Piknik na boisku szkolnym, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, klasy pod opieką wychowawców.

1600 – Zakończenie Drzwi Otwartych Szkoły.

 

Wydarzenia towarzyszące, dostępne przez cały czas trwania Drzwi Otwartych:

 • „Dzień Gier Planszowych w świetlicy szkolnej”,
 • wystawa książek w bibliotece szkolnej „Książki z autografami”,
 • wystawa prac konkursowych z matematyki uczniów kl. IVa, gazetka ścienna na piętrze,
 • gry i zabawy z wykorzystaniem Internetu i telefonów – kahoot, kody QR, quizlet, sala nr 8,
 • możliwość zwiedzenia szkoły i rozmowy z nauczycielami.

 

Informacje dodatkowe:

 • Autobus szkolny rano bez zmian godz. 650, dla dzieci, które będą w świetlicy czekały na rozpoczęcie Drzwi Otwartych.
 • Świetlica szkolna czynna od godziny 630, nauczyciele świetlicy szkolnej pracują  zgodnie ze swoim planem dyżurów w świetlicy szkolnej.
 • Autobus szkolny przywozi dzieci do szkoły o godzinie 1220.
 • Nie ma autobusu przywożącego dzieci do szkoły o godzinie 1015.
 • Autobus odbiera dzieci ze szkoły o godzinie 1600.

 


 

Informacja Ministra Zdrowia oraz Krajowego Konsultanta ds. Epidemiologii PZH nt. szczepień przeciwko pneumokokom.

Więcej w zakładce DLA RODZICÓW…

 


 

KONKURS MATEMATYCZNY „KANGUR 2018”
odbędzie się w czwartek 15 marca 2018 r. o godz. 8.40

 UWAGA GRYPA!!!

Wskazania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych.

Więcej informacji w zakładce DLA RODZICÓW…UWAGA RODZICE!!!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. bł. ks.
Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym

INFORMUJE:

Od 19.02. 2018r. do 16.03.2018r.przyjmowane będą wnioski o przyjęcie dziecka do  oddziałów przedszkolnych  kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Lubicz. Rekrutacja przebiegać będzie zgodnie z harmonogramem zawartym w Zarządzeniu
Nr 0050.1.4.2018 Wójta Gminy Lubicz z dnia 29 stycznia 2018r. oraz kryteriami określonymi  w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r.Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59) i kryteriami określonymi  przez organ prowadzący w Uchwale Nr XXXI/387/2017 z dnia 24 lutego 2017r.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane będą z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci objęte obowiązkiem szkolnym mieszkające w obwodzie szkoły (Lubicz Dolny, Jedwabno).

Zgłoszenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 przyjmowane będą w terminie od 2 do 26 lutego 2018r.

Jeżeli po naborze szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami, to od 19.02. 2018r do 16.03.2018r. przyjmowane będą wnioski rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Zasady naboru i rekrutacji oraz stosowne dokumenty znajdują się w siedzibie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły pod adresem www.splubiczdolny@wp.pl w zakładce REKRUTACJA 2018/2019.    

Wszystkie potrzebne dokumenty są do pobrania w zakładce REKRUTACJA

 


PODZIĘKOWANIE

Drodzy Rodzice – Drodzy Uczniowie

Dziękujemy bardzo za dobre serce i dary, którymi obdarowaliście Rodziny z Naszej Szkoły.

Dyrektor Szkoły, Grono Pedagogiczne i Rada Rodziców życzy Wszystkim: Wesołych Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów.

 


Zrodzony na sianie, w półmroku stajenki,
śpi w ramionach Marii Jezus malusieńki.
Świętą noc złocista gwiazda opromienia.
Gromadzą się wokół przyjazne stworzenia.
Lulajże Jezuniu snem cichym, szczęśliwym
Obdarz nas radością i szczęściem prawdziwym.

Spokojnych, radosnych,
przepełnionych optymizmem i spotkaniami w gronie rodzinnym
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w Nowym Roku 2018

życzą

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
i Społeczność Uczniowska
Szkoły Podstawowej
im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego
w Lubiczu Dolnym

——————————————————————————————-

W dniach 23-24.11.2017 r. Rada Pedagogiczna uczestniczy w 25 godzinnym szkoleniu

rekomendowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Program Nauki Zachowania”.

W związku z tym, uczniowie mają skrócony plan lekcji

zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły.

——————————————————————————————-

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

w Szkole Podstawowej w Lubiczu Dolnym

Poniedziałek – 4 września 2017 r.

godz. 8.00 – Msza Święta w kościele

godz. 9.00 – inauguracja roku szkolnego na sali gimnastycznej

 

——————————————————————————————-

Drodzy Rodzice…


Wakacje na półmetku. Proponuję więc mały konkurs dla… Was właśnie, czyli dla Rodziców.
Zakładam „Szkolne biuro detektywów czytelnictwa”.
Jego członkiem może zostać każdy Rodzic, którego dziecko uczęszcza do naszej szkoły (niekoniecznie do klasy III a).
Zadaniem „detektywa” jest przyłapanie dziecka na czytaniu (książki, czasopisma, komiksu) i zrobienie zdjęcia, czyli zdobycie niezbitego dowodu na to, że dziecko czyta, i przesłanie zdjęcia na adres: lefelbajn.barbara@wp.pl
Wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz FB.
We wrześniu jury złożone z nauczycieli naszej szkoły wybierze zwycięskie zdjęcie. Nagrodą będą oczywiście książki – dla rodzica i dla dziecka.

Zapraszam do zabawy.
Barbara Lefelbajn-Saja

——————————————————————————————-

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

w Szkole Podstawowej w Lubiczu Dolnym

Termin: 23 czerwca 2017 r.(piątek)

Miejsce: amfiteatr (na terenie szkoły)

Godzina: 8.00

 

 22 czerwca 2017 r. o godz. 9.00 – Msza Św. w Kościele


——————————————————————————————-
List Prezesa KRUS n.t. bezpiecznych wakacji.

——————————————————————————————-
List Minister Edukacji Narodowej

——————————————————————————————-
Gminny  przegląd „Moja Gmina – Moja Mała Ojczyzna”

 

W dniu 09.06.2017 r.  odbył się gminny przegląd  organizowany co roku przez Szkołę Podstawową nr 1 w Lubiczu Dolnym pod patronatem Wójta Gminy Lubicz Marka Olszewskiego.

Tematem przewodnim tegorocznej imprezy była Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna – Północ – Południe.

 Do wspólnej zabawy zaproszono dwuosobowe delegacje z sześciu gminnych szkół podstawowych i dwóch gimnazjów. Jak co roku przybyli –  Wójt Marek Olszewski i przewodnicząca Rady Gminy p. Hanna Anzel.

Głównym celem spotkania było zapoznanie z ciekawymi  miejscami Gminy Lubicz -ścieżką przyrodniczą „Północ – Południe”. Świadome i aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty lokalnej kształtuje wśród młodzieży postawę patriotyzmu oraz umiejętność dbania o środowisko.

Przegląd rozpoczął się o godzinie 10.00 przed szkołą w Lubiczu Dolnym, gdzie znajduje się tablica informacyjna będąca pierwszym punktem na ścieżce. Po przywitaniu przez Panią dyrektor Danutę Ferens uczestnicy udali się na salę gimnastyczną.

Uczniowie gimnazjum rozwiązywali krzyżówkę, a zespoły uczniowskie z wszystkich szkół podstawowych wzięły udział w ekologicznej grze planszowej w skali makro. Sami uczniowie byli pionkami przechodząc przez zaplanowane zadania na rzece Drwęcy.

Zabawa była ciekawa, uczestnicy poznali zwyczaje ptaków i historię naszej gminy.

Delegacje szkół przywiozły interesujące plakaty reklamujące Ścieżkę przyrodniczo – edukacyjną – Północ – Południe.

Zaproszeni goście  – pasjonaci przyrody panie Jolanta Przybylak i Emilia Skłucka wzbogaciły swoimi wypowiedziami całe spotkanie.

Na zakończenie  Wójt Marek Olszewski wręczył młodzieży nagrody. Każdy uczestnik otrzymał dyplom i słuchawki z mikrofonem, a szkoły sprzęt sportowy.

 

——————————————————————————————-

MOJA PIERWSZA KSIĄŻKA
Uczennice klas VI napisały swoją książkę.
Projekt zrealizowały na dodatkowych zajęciach z języka polskiego.
Historia młodej dziewczyny, która spełniła swoje marzenia jest bardzo interesująca.
Autorki zaprojektowały i wykonały również ilustracje i okładkę.

——————————————————————————————-

Czytanie na trawie
Dziś Klub Czytelniczy docenił piękno przyrody i pogody.
Uczniowie klas IV czytają fascynującą książkę „Klub poszukiwaczy przygód”.

——————————————————————————————-

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

 

——————————————————————————————-

Zebranie z Rodzicami dzieci rozpoczynających naukę w oddziale przedszkolnym
w roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się 19.06.2017 r. o godz. 16.30 w sali przedszkolnej.


——————————————————————————————-
Bierzemy udział w projekcie „ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna. Mobilność kadry edukacji szkolnej”

Z radością informujemy, że w wyniku oceny wniosków złożonych w ramach akcji 1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja szkolna w roku 2017 r. wniosek pt.: „Let’s code it! Teacher hackaton.” został zatwierdzony do realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+. Projekt zakłada 21 mobilności typu udział w kursach metodycznych nt. programowania, robotyki oraz nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w ciągu 24 miesięcy przez nauczycieli szkół zrzeszonych w konsorcjum Gminy Lubicz zakwalifikowanych do projektu: Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym, Szkoła Podstawowa w Złotorii i Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym. Zdobyte przez kadrę edukacji szkolnej umiejętności i kompetencje zostaną uznane poprzez certyfikat Europass – Mobilność.

Czytaj więcej…

——————————————————————————————-

DNIA 20 CZERWCA 2017 r. O GODZINIE 17.00 W SALI NUMER 3
ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE Z RODZICAMI DZIECI ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W KLASIE I
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

 

——————————————————————————————-

BEZPIECZEŃSTWEM ZAKRĘCENI

 

Dnia 25.05.2017 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubiczu Dolnym w godzinach popołudniowych odbyła się już piąta konferencja w ramach realizacji PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY POD PATRONATEM Pana Marka Olszewskiego Wójta Gminy Lubicz i Pani Hanny Anzel Przewodniczącej Rady Gminy Lubicz we współpracy z Panem Ireneuszem Lewandowskim Komendantem Policji w Lubiczu – BEZPIECZEŃSTWEM ZAKRĘCENI

Zaproszeni prelegenci omówili tematy związane z aktualnymi zagrożeniami, z jakimi spotyka się młodzież. Rodzice obecni na konferencji byli poruszeni skalą zjawiska dopalaczy oraz uzależnień od internetu.

Pan Waldemar Dąbrowski Prezes Stowarzyszenia Profilaktyki i Resocjalizacji „MATEUSZ”  opowiedział trudne historie swoich wychowanków. Natomiast zagrożenia związane ze zjawiskiem dopalaczy przedstawił sierżant Adam Włodarczyk z Komisariatu Policji w Lubiczu.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Bydgoszczy Pan Tomasz Boroń i Marcin Matysek mówili o niewystarczającej formie zabezpieczeń, jakie stosują rodzice wobec mediów, którymi posługuje się młodzież.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań prelegentom oraz przeprowadzenia rozmów indywidualnych ze specjalistami.

Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście: radni Lubicza Dolnego, pani sołtys, dyrektorzy i pedagodzy szkół Gminy Lubicz, pracownicy GOPS w Lubiczu Dolnym oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubiczu Dolnym.

Nad całością konferencji czuwała Pani Dyrektor Danuta Ferens wraz z Panią Katarzyną Kosińską i Panią Renatą Łęc pedagogami szkolnymi.

——————————————————————————————-

 

Szanowni Państwo

W związku z niepojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w Internecie, zwracamy się z prośbą do Rodziców i Opiekunów o zapoznanie się z LISTAMI MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ i RZECZNIKA PRAW DZIECKA.

——————————————————————————————-

Zapraszamy serdecznie mieszkańców parafii św. Stanisława bpa w Lubiczu Dolnym, na uroczyste Wprowadzenie Relikwii Błogosławionego ks. Władysława Bukowińskiego dnia 31.03.2017r. (piątek) o godz. 1000 w kościele parafialnym.

——————————————————————————————-

W dniach od 30 stycznia do 3 lutego  2017 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym odbywały się zajęcia świetlicowe dla chętnych dzieci finansowane przez Urząd Gminy. Zajęcia prowadziła pani Barbara Lefelbajn-Saja.

Pierwszy dzień minął pod hasłem ,,Poznajmy się”. Dzieci opracowały ,,Zasady ruchu podczas zajęć”. Bawiąc się w sali i na świeżym powietrzu poznawały imiona koleżanek i kolegów. Przygotowały okładkę okolicznościowej gazetki, którą otrzymają jako pamiątkę na zakończenie zajęć. Rozegrane zostały też pierwsze partie turnieju warcabowego.
Drugiemu dniowi ferii przyświecało hasło ,,A może nad morze?”. Dzieci wysłuchały bajki ,,O rybaku i rybce”, wykonały pracę plastyczną ,,W morzu” oraz czapkę piracką. Rozegrany został też finał turnieju warcabowego.
,,Ja i mój uśmiech” to hasło trzeciego dnia ferii w świetlicy szkolnej. Było lepienie z plasteliny, rysowanie, zabawy ruchowe, rozwiązywanie zadań z książeczek tematycznych i granie w ,,Stomatologicznego chińczyka”, a wszystko po to, by dowiedzieć się, jak dbać o zęby.
Czwartego dnia ferii dzieci zastanawiały się „W co się bawić?”, gdy na dworze brakuje śniegu. Były zabawy plastyczne, ruchowe, programowanie na dywanie, a przede wszystkim bez komputera.
Ostatni dzień ferii w świetlicy szkolnej. Dzieci rozmawiały o zdrowym i bezpiecznym spędzaniu czasu. Odwiedziły Bibliotekę Gminną, gdzie wysłuchały i zilustrowały legendę ,,Pierwsze pouczenie w Młyńcu”.

Codziennie była też okazja by pograć w gry planszowe, sprawnościowe i pobawić się na placu zabaw. Zjeść drożdżówkę.
Było wesoło i kreatywnie.
Na zakończenie zajęć uczestnicy Białych Ferii otrzymali okolicznościową gazetkę szkolną.

Obejrzyj zdjęcia…

 

——————————————————————————————-


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBICZU DOLNYM

serdecznie zaprasza wszystkich Rodziców uczniów obecnie uczęszczających do naszej szkoły oraz Rodziców tych dzieci, które dołączą do naszego grona na

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY,

który odbędzie się 23 lutego 2017r.

w godz. 1230 – 1700.

W programie:

 • zwiedzanie szkoły,
 • spotkanie i możliwość rozmowy z Dyrektorem Szkoły, nauczycielami i specjalistami (pedagog, logopeda, terapeuta, bibliotekarz),
 • gry i zabawy dydaktyczne od godz. 1400 do 1600,
 • zajęcia pokazowe w oddziałach przedszkolnych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców do licznego udziału.

——————————————————————————————-


Rada  Rodziców  organizuje  Bal  Karnawałowy!

Czytaj więcej…

——————————————————————————————-

Radosnych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w gronie rodzinnym przy wigilijnym stole,
spokojnych chwil wytchnienia od codziennych trosk i obowiązków
oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku
życzą
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne.

——————————————————————————————-

Drodzy Rodzice!
Dziękujemy za wszelkie dary…

Czytaj dalej

——————————————————————————————-

 

Uroczyste ślubowanie uczniów klasy I odbędzie się w dniu 13 października 2016 r. o godzinie 9.00 na dużej sali gimnastycznej.

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbędzie się w dniu 13 października 2016 r. o godzinie 11.30 na dużej sali gimnastycznej.

 

——————————————————————————————-

Gminny konkurs fotograficzny

„Bliżej lasu – cztery pory roku w obiektywie”

 

organizowany w ramach programu przyrodniczo – łowieckiego „Darz Bór” realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubiczu Dolnym przy współpracy Koła Łowieckiego „Daniel” w Leśnie.

Organizatorzy:

Organizatorem konkursu fotograficznego pt. „Bliżej lasu – cztery pory roku w obiektywie” jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym, Koło Łowieckie „Daniel” w Leśnie.

Koordynatorki konkursu:

Karolina Wojciechowska, Mariola Czapla, Sylwia Knieć

Patronat konkursu:

Patronat nad konkursem objęła Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz – Pani Hanna Anzel.

Adresaci konkursu:

Konkurs jest adresowany do uczniów klas I – III i IV – VI szkół podstawowych Gminy Lubicz.

Terminarz konkursu:

– wrzesień 2016r. – ogłoszenie konkursu w szkołach, przesłanie deklaracji o uczestnictwie do dn. 30 września 2016r. (Załącznik nr 1)

 wrzesień 2016r. – kwiecień 2017r. – realizacja prac konkursowych przez uczestników i dokonanie w szkołach wyłonienia tych, które zostaną wysłane do Organizatora

1 maja 2017 r. – zamknięcie konkursu (termin, do którego dostarczamy prace konkursowe)

15 maja 2017 r. – ogłoszenie wyników konkursu na stornie internetowej szkoły (splubiczdolny.edu.pl)

O dacie uroczystego wręczenia nagród szkoły zostaną poinformowane po rozstrzygnięciu konkursu.

Cele konkursu:

– kształtowanie i promowanie postaw proekologicznych,

– rozwijanie u dzieci umiejętności obserwacji przyrody oraz jej dokumentowania,

– uwrażliwianie na piękno lasów polskich,

– promowanie fotografii jako dziedziny sztuki.

Regulamin konkursu:

 1. Tematem konkursu jest ogólnie pojęta przyroda polskich lasów w zmieniających się porach roku.

Prosimy o nie nadsyłanie zdjęć zwierząt domowych czy zwierząt sfotografowanych w ZOO. Doradzamy także, aby unikać zdjęć, których głównym elementem są fragmenty zabudowy miejskiej, pojazdy lub ludzie.

 1. Każda Szkoła Podstawowa może wysłać maksymalnie 3 zdjęcia w każdej kategorii wiekowej. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu nie więcej niż dwa zdjęcia.
 2. Zdjęcia powinny mieć format: 20x30cm i być wywołane na papierze fotograficznym matowym lub błyszczącym.

Dopuszcza się korektę nadsyłanych zdjęć w zakresie:
• poprawa kontrastu, nasycenia kolorów i balansu bieli,

 • wyostrzanie i redukcję szumu w całym zdjęciu,
  • dopuszczalne są zdjęcia typu panorama i kolaż (złożone z kilku odrębnych zdjęć),
  • zdjęcia przetwarzane komputerowo na zdjęcia czarno-białe.

Nie dopuszcza się łączenia zdjęć z grafiką komputerową.

 1. Zdjęcia nie należy podpisywać imieniem i nazwiskiem. Z tyłu należy przykleić kartkę z godłem autora. Godło jest to symbol – znak wymyślony przez autora, np. zielony trójkąt.
 2. Wraz ze zdjęciem należy dostarczyć kopertę zawierającą informacje dotyczące uczestnika konkursu (imię i nazwisko ucznia, klasa; nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna szkolnego) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2). Na kopercie musi być umieszczone tylko godło autora, bez nazwiska uczestnika i nazwy szkoły.

UWAGA! Zdjęcia nieoznaczone godłem, brak koperty z informacjami o uczestniku lub brak oświadczenia nie będą brane pod uwagę w konkursie.

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zdjęć:

– co do których zachodzi podejrzenie, iż zostały wykonane z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.)

– zdjęć naruszających prawa autorskie osób trzecich lub Prawo Polskie.

Decyzja o usunięciu takich treści jest niepodważalna i ostateczna.

 1. Uprawnienia organizatora konkursu:

– ma prawo do zamieszczania nadesłanych prac konkursowych na stronie internetowej i na wystawie konkursowej;

– przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu w celu realizacji konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;

– zdjęcia nadesłane na konkurs stanowią własność Organizatora.

 1. Uczestnictwo w konkursie jest równorzędne z oświadczeniem, że uczeń przedstawiający zdjęcie jest autorem wykonanej pracy i posiada pełne prawa autorskie do dysponowania zgłoszonymi fotografiami.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

 Jury konkursu

Oceny nadesłanych prac konkursowych dokona Jury, które przyzna nagrody w dwóch kategoriach wiekowych (klasy I – III i Klasy IV – VI):
• za zajęcie I miejsca
• za zajęcie II miejsca
• za zajęcie III miejsca.

Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

 

Kontakt do koordynatorek konkursu:

Karolina Wojciechowska – 605 976 448, kw.wojciechowska1986@gmail.com

Mariola Czapla – 601 540 197, mariola-czapla@wp.pl

Sylwia Knieć- 508 128 928, 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

——————————————————————————————-

20160830_092235 Dnia 30.08.2016 odbyło się spotkanie przedstawicieli Rodziców Uczniów i Rady Pedagogicznej.

Celem spotkania było opracowanie kluczowych zagadnień do Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki.

W wyniku współpracy trzech grup – Rodziców, Uczniów i Nauczycieli – wyłonił się MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LUBICZU DOLNYM.

Aktywizującymi metodami warsztatowymi wypracowaliśmy Czynniki chroniące uczniów przed zagrożeniami współczesnego świata i Czynniki ryzyka.

Na tej podstawie wspólnie sformułowaliśmy Misję  i Wizję Szkoły oraz zadania do realizacji na następne trzy lata – 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

Obejrzyj zdjęcia…

——————————————————————————————-

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się 1 września 2016 r. (czwartek)

 • o godz. 8.00 msza święta w kościele
 • o godz. 9.00 akademia w amfiteatrze na terenie szkoły

——————————————————————————————-

polnoc_poludnie24 września o godz. 14.00 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubiczu Dolnym na sali gimnastycznej, odbędzie się uroczyste otwarcie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Północ – Południe”. Trasa przebiega Doliną Drwęcy – z Lubicza Dolnego do Złotorii. Na ścieżce znajdują się nadajniki, dzięki którym za pomocą aplikacji i beaconow będzie można uzyskać ciekawe informacje historyczne i przyrodnicze. Ścieżka została oznaczona w terenie białymi tabliczkami z kodami QR. Zeskanowanie kodu umożliwia bezpłatne pobranie aplikacji mobilnej Północ-Południe.

Zaproś rodzinę, znajomych, sąsiadów i spędźcie aktywnie czas. Możecie przebyć całą trasę lub wybrać wariant Północ w kierunku Jedwabna albo Południe w stronę Złotorii.  Koniecznie zabierz ze sobą telefon!

Do zobaczenia na szlaku!!!”

——————————————————————————————-

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2016/2017.

List Rzecznika Praw dziecka z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2016/2017.

——————————————————————————————-

Rok szkolny 2015/2016

——————————————————————————————-

Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 2015/2016

Obejrzyj zdjęcia…

——————————————————————————————-

XV Gminny Przegląd Piosenki „Śpiewać każdy może” już za nami.
Jak co roku wszystkim dopisywał cudowny humor, a przepiękne występy wokalne porwały publikę do zabawy.
Dziękujemy za mile spędzony czas i do zobaczenia za rok!

Obejrzyj zdjęcia…

——————————————————————————————-

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Każdy chce spędzić je aktywnie i wesoło. Nie zapominajmy jednak o bezpieczeństwie!
Uczniowie klas II już przypomnieli sobie jak zachowywać się podczas wypadku i jak udzielić pomocy poszkodowanemu.
Za ciekawą lekcję bardzo dziękujemy strażakom z OSP w Lubiczu Dolnym!

Obejrzyj zdjęcia…

——————————————————————————————-

Dzień Otwarty Szkoły

Obejrzyj zdjęcia…

——————————————————————————————-

Regulamin Konkursu „MOJE LEŚNE TROFEUM”


——————————————————————————————-

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na Dni Otwarte Szkoły, które odbędą się 19 maja 2016r. w godzinach od 12.00 do 17.00.

Przebieg uroczystości:

 1. 1200 – powitanie – Pani Dyrektor.
 2. 1205 – 1220 – wspólna gimnastyka na boisku.
 3. 1225 – 1240 – występ oddziałów przedszkolnych.
 4. 1240 – 1300 – występ klasy Ia.
 5. 1300 – 1305 – występ klasy Ib.
 6. 1310 – występ klasy IIa.
 7. 1315 – pokaz talentów klasa IIa i IIIa.
 8. 1325 – występ klasy IIIa.
 9. 1330 – występ klasy IIIb.
 10. 1335 – występ klasy IIb.
 11. 1340 – występ klasy IVa .
 12. 1355 – występ klasy IVb.
 13. 1400 –występ dzieci uczęszczających na zajęcia logopedyczne.
 14. 1415 – występ klasy Va.
 15. 1425 – występ klas IV – VI.
 16. 1430 – pokaz motocrossowy.
 17. 1445 – eksperymenty przyrodnicze.
 18. 1530 – występ koła teatralnego na dużej sali gimnastycznej.
 19. 1600 – konkurs rodzinny na dużej sali gimnastycznej.
 20. 1700 – zakończenie uroczystości.

 

Całej imprezie towarzyszyć będzie wystawa książek „Książki naj…” w małej sali gimnastycznej.

W stołówce szkolnej każdy będzie mógł zjeść grochówkę.

Logopeda szkolny będzie udzielał porad zainteresowanym Rodzicom.

——————————————————————————————-

????????????????????????????????????

„Zagrożenia w sieci” to tytuł konferencji, która odbyła  się 12 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym. Zorganizowana przez Wójta Gminy Lubicz Marka Olszewskiego, Przewodniczącą Rady Gminy Hannę Anzel, Komendanta Komisariatu Policji w Lubiczu podinsp. Ireneusza Lewandowskiego oraz przez Dyrektora SP1 w Lubiczu Dolnym Danutę Ferens w ramach Programu Bezpieczna Gmina Lubicz oraz Programu Wspierania Rodziny, realizowanego w SP1 w Lubiczu Dolnym. Spotkanie adresowane było do około 60 zebranych gości – głównie nauczycieli i rodziców.

Prelegentami z ramienia Policji byli  podkomisarz Tomasz Boroń i st. asp. Marcin Matysek z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Bydgoszczy oraz Ewa Wróblewska, psycholog kliniczny z PPP w Chełmży.

Policjanci uświadomili zebranym, jakie zagrożenia czyhają w sieci na dzieci oraz jak je przed nimi chronić. Szczególną uwagę poświęcono serwisowi społecznościowemu Facebook i związanymi z jego użytkowaniem niebezpieczeństwami. Ciekawie prowadzona prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem zebranych gości.

Psycholog Ewa Wróblewska omówiła  rozwój psychoruchowy wieku przedszkolnego i szkolnego oraz  potrzeby charakterystyczne dla tych etapów rozwojowych.

Spotkanie zakończyła dyskusja panelowa, w czasie której uczestnicy będą mogli zadawali pytania związane z bezpieczeństwem użytkowania sieci komputerowej.

Policjanci w swych wystąpieniach  podali stronę internetową, na której można znaleźć ciekawe i profesjonalne informacje dotyczące bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Na tej stronie można zgłosić incydent, wykroczenie, sytuację nie bezpieczną związaną z korzystaniem z sieci internetowych.
www.cert.pl

Na stronie www.policja.pl można uzyskać najnowsze informacje dotyczące działań policji w sferze zapewnienia bezpieczeństwa, zmian przepisów drogowych i aktualne ostrzeżenia.

Obejrzyj zdjęcia…

——————————————————————————————-

Uczennice:

Patrycja Kamińska
Laura Linkiewicz
Amelia Czajkowska

reprezentowały naszą szkołę w Konkursie Recytatorskim Teatru Jednego Aktora.

——————————————————————————————-

W dniu 29 lutego uczniowie klas IV odwiedzili Leśnictwo Kępa. Wycieczka odbyła się w ramach realizacji innowacji przyrodniczo – językowej „Przyroda it’s easy” i programu przyrodniczo – łowieckiego „Darz Bór”. Uczniowie zobaczyli paśniki dla zwierząt, uzupełniali sól w lizawkach oraz zostawili „prezenty” dla leśnej zwierzyny – przywiezione z domu m.in. ziemniaki, jabłka, marchewki. Dzieci miały okazję zobaczyć stado danieli i dzika. Ostatnim punktem wycieczki było pieczenie kiełbasek przy ognisku. Wycieczka odbyła się dzięki życzliwości i zaangażowaniu leśniczego Leśnictwa Kępa pana Piotra Borkowskiego , pana Przemysława Chełmińskiego oraz pana Stanisława Czapli, który jak zwykle wszystko doskonale zaplanował i przygotował. Dzieci w podziękowaniu przekazały każdemu z panów pamiątkowe rysunki przedstawiające leśne zwierzęta.

Obejrzyj zdjęcia…

——————————————————————————————-

Zajęcia świetlicowe

DSC_0210 [1600x1200]W dniach 18 – 22 stycznia 2016r.  w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym odbywały się zajęcia świetlicowe i opiekuńczo – wychowawcze. Zajęcia prowadziła p. Jolanta Krause, w wymiarze czterech godzin dziennie.
Pierwszego dnia ferii uczestnicy zapoznali się z regulaminem zajęć świetlicowych. W czasie  zabaw rozwijali umiejętności współdziałania w grupie ,co pozwoliło na lepsze poznanie siebie i integrację z rówieśnikami. Z okazji zbliżającego się Dnia Babci dzieci wykonywały upominki, uwzględniając kolejność poszczególnych czynności, w oparciu o instrukcje i wskazówki nauczyciela. Brały też udział w pogadance na temat: „ Jak zdrowo i bezpiecznie cieszyć się zimą – bezpieczne ferie zimowe”. Tego samego dnia dzieci wybrały się wraz z opiekunem na spacer po okolicy, dokarmiając ptaki.
W drugim dniu dużym powodzeniem cieszyły się gry edukacyjne oraz gry i zabawy zespołowe w sali gimnastycznej. Dzieci przygotowały  pod opieką nauczyciela wspólny posiłek – tosty, według własnych upodobań żywieniowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad zdrowego odżywiania.
Trzeciego dnia dzieci odwiedziły Ochotniczą Straż Pożarną w Lubiczu Dolnym. Zapoznały się z pracą strażaków. Z uwagą i dużym zainteresowaniem uczestniczyły w pogadance na temat: „Pierwsza pomoc przedmedyczna”. Miały też możliwość obejrzenia i przymierzenia stroju strażaka, wsiadały do wozu strażackiego
W czwartek, 21.01.2016r. dzieci wykonały laurki na Dzień Dziadka. Rozmawiały na temat: „Dlaczego kochamy nasze Babcie i Dziadków”. Celem rozmowy było rozbudzenie szacunku dla ludzi starszych. Dzieci przygotowały koreczki owocowe, dzieląc się wiedzą na temat wartości odżywczych owoców. Za pomocą pantomimy przedstawiały swoje uczucia i emocje  „Kapelusz pełen uczuć”.
W ostatnim dniu zajęć uczestnicy zapoznali się z procesem tworzenia bursztynu oraz wysłuchali legendy „O Juracie, królowej Bałtyku”.  Dzieci bardzo chętnie bawiły się w kalambury  „Zgadnij jaki to zawód” i rozwiązywały zagadki.
Książki z biblioteki szkolnej, zakupione przez szkołę w ramach Rządowego Projektu“Książki naszych marzeń”, uatrakcyjniały każdy dzień.
Dzieci brały udział w zajęciach plastycznych, manualnych i ruchowych. Mogły pograć w gry planszowe i sprawnościowe, pobawić się w małej sali gimnastycznej lub na placu zabaw.
Każdego dnia dzieci dostawały pyszną drożdżówkę  oraz coś ciepłego do picia. Zajęcia odbywały się w miłej atmosferze, o czym świadczyły informacje zwrotne od dzieci i rodziców.

Obejrzyj zdjęcia…

——————————————————————————————-

bezpieczne ferieZ okazji ferii zimowych, życzymy wszystkim Uczniom bezpiecznego i radosnego wypoczynku. Niech ten wspaniały czas umożliwi Wam pełne korzystanie z uroków zimy, dostarczy niezapomnianych wrażeń i wielu ciekawych przeżyć. Jednocześnie prosimy, by nigdy nie opuszczał Was zdrowy rozsądek, abyście w czasie ferii dbali o swoje bezpieczeństwo.

Życzymy Wszystkim szczęśliwych i bezpiecznych ferii zimowych!

——————————————————————————————-

Zajęcia świetlicowe w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubiczu Dolnym
w dniach od 18 do 22 stycznia 2016 roku będą w godzinach od 9.00 do 13.00.

——————————————————————————————-

DSCF1088Dnia 14 stycznia 2016 r. odbyło się spotkanie uczniów klas I – VI z starszym aspirantem Tomaszem Jaworskim.
Dzielnicowy aspirant poruszył temat bezpieczeństwa zabaw w czasie ferii zimowych.
Omówił zasady:
– poruszania się po zmroku (używania odblasków),
– bezpiecznego uprawiania sportów zimowych,
– udzielania pierwszej pomocy,
– poinformowania odpowiednich służb o zaistnieniu wypadku – numer alarmowy 112,
– zakazu rozmów z obcymi niebezpiecznymi ludźmi, przyjmowania prezentów od nieznajomych.

Obejrzyj zdjęcia…

——————————————————————————————-

Uczniowie klas IV – VI brali udział w VII Powiatowym Konkursie Plastycznym „Mieszkam w ciekawym miejscu – bajki i legendy powiatu toruńskiego„. Spośród ponad tysiąca prac Jury w składzie: prof. dr kwal. II st. Bogumiła Rouba,  prof..art.mal. Lech Kubiak i dr hab. Anna Wysocka z Wydziału Sztuk Pięknych UMK wybrało zwycięzców i wyróżnionych.

Laureatami zostali:

klasy IV-VI szkoły podstawowej

Zuzanna Groszewska z SP nr 1 w Lubiczu Dolnym – „Wilczy młyn” VB

Klaudia Siółkowska z SP nr 1 w Lubiczu Dolnym – „Wilczy młyn” VA

Oliwia Blumkowska z SP nr 1 w Lubiczu Dolnym – „Wilczy młyn”  VA

Jury przyznało także wyróżnienia

wyróżnienia – klasy IV-VI szkoły podstawowej

Dominika Kamińska z SP nr 1 w Lubiczu Dolnym – „Kapitan z Lubicza” VA

Kinga Piątkowska z SP nr 1 w Lubiczu Dolnym – „Wilczy Młyn” VA

 

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w środę 13 stycznia 2016

 o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

 

G r a t u l u j e m y !

 

——————————————————————————————-

gwiazdka

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru

przyniesie spokój i radość,

niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia

żyje własnym pięknem,

a Nowy Rok obdaruje Was

pomyślnością i szczęściem.

Życzy Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1
w Lubiczu Dolnym

——————————————————————————————-

Wszystkim Rodzicom i Mieszkańcom Lubicza Dolnego serdecznie dziękujemy

za okazaną troskę i dobre serca w przygotowaniu paczek świątecznych.

Dziękujemy za współpracę Radzie Rodziców

oraz Właścicielom i pracownikom sklepu.

Ilość zebranych produktów i słodyczy była większa niż w poprzednich latach.

Państwa dobre serce wzbudziło uśmiech na twarzach wielu rodzin z naszej szkoły.

Dziękujemy Dyrektor Szkoły, Grono pedagogiczne i uczniowie

——————————————————————————————-

ŚLUBOWANIE  KLAS PIERWSZYCH

Obejrzyj zdjęcia…

——————————————————————————————-

IMG-20151206-WA00415 grudnia członkowie Szkolnego Koła PCK uczestniczyli w imprezie mikołajkowej w Koronowie.
Podczas uroczystości brali udział w warsztatach świątecznych- własnoręcznie robili ozdoby choinkowe z gliny, papierowe anioły, kartki świąteczne i ozdabiali bombki.
Na zakończenie każdy z uczestników dostał prezent od św. Mikołaja.
Serdecznie dziękujemy Oddziałowi Rejonowemu PCK w Chełmży, dzięki któremu uczniowie wzięli udział w tej imprezie i z którym nasza szkoła współpracuje od wielu lat.

Obejrzyj zdjęcia…

——————————————————————————————-

W poniedziałek 30 listopada odbyła się zabawa andrzejkowa dla dzieci z Oddziałów przedszkolnych .

Mali przedszkolacy przebrali się w barwne kostiumy.

Rodzice prowadzili zabawy i konkursy oraz przygotowali słodki poczęstunek.

Zabawa była bardzo udana.

Obejrzyj zdjęcia…

——————————————————————————————-

Konkurs na karmnik dla ptaków rozstrzygnięty!!!

IMG-20151203-WA0047Organizatorem konkursu jest Wojskowe Koło Łowieckie „OSA” w Toruniu, z którym od tego roku nasza szkoła zaczęła współpracę. Na etap szkolny wpłynęło 46 karmników, wykonanych przez uczniów z klas I-VI. Spośród wszystkich prac, przedstawiciel koła łowieckiego wybrał 6, które przeszły do drugiego etapu – międzyszkolnego. Autorami zwycięskich karmników są: Wiktor Pokrywczyński z klasy IA, Michał Piotrkowski – IB, Marcel Strzelecki – IB, Laura Linkiewicz – IIA, Tymoteusz Wojciechowski – kl. IIIA oraz karmnik wykonany wspólnie przez uczniów klasy IB. Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie otrzymają dyplomy i drobne upominki od KŁ „OSA” a zwycięzcy drugiego etapu – międzyszkolnego dyplomy i nagrody rzeczowe.  

Obejrzyj zdjęcia…

——————————————————————————————-

Podsumowanie szkolnej zbiórki kasztanów i żołędzi.

IMG-20151203-WA0000

Wszyscy uczniowie naszej szkoły zbierali kasztany i żołędzie, które w czasie zimy będą karmą dla leśnych zwierząt.
Zbiórka odbyła się w ramach współpracy z Kołem Łowieckim „Daniel” w Leśnie.
Zebraliśmy rekordową liczbę 831,6 kg. I miejsce zajęła klasa 4a, II – klasa 2b, III – klasa 3b, a czwarte miejsce klasa 4b.
Nagrodzone klasy otrzymały nagrody pieniężne i dyplomy ufundowane przez koło łowieckie.
Dyplomy i książki otrzymali także uczniowie z poszczególnych klas,
którzy przynieśli wyjątkowo dużo kasztanów i żołędzi.

Amelia Siółkowska – 0A

Oskar Renke- 0B

Maja Rygielska – IIA

Emil Krupkie – IIB

Kornel Lewandowski – IIIA

Michał Busse – IIIB

Kacper Bogusławski – IVA

IVA Wiktor Rafalski – IVA

IVA Miłosz Jaszczołt – IVA

Miłosz Paradowski – IVB

Angelika Gawlikowska – VB

Kinga Piątkowska – VA

Oliwia Miler – VB

Oskar Lewandowski – VIB

Bardzo serdecznie dziękujemy Kołu Łowieckiemu „Daniel” w Leśnie, a szczególnie Panu Stanisławowi Czapli, który zajął się odbiorem kasztanów i pozyskał nagrody książkowe dla uczniów.

Obejrzyj zdjęcia…

——————————————————————————————-

SONY DSC

SONY DSC

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym napisała „Program Wspierania Rodziny” na okres 3 lat. Celem programu jest objęcie specjalistyczną opieką rodziców dzieci uczęszczających do szkoły w dobie wszechobecnej komercjalizacji i cyfryzacji.

Rodzice borykają się z wieloma problemami wychowawczymi i trudną sytuacją materialną.

Partnerami szkoły są Urząd Gminy Lubicz, Komenda Miejska Policji w Toruniu, Komenda Policji w Lubiczu, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Toruniu, GOPS i wiele innych instytucji.

Dnia 19.11.2015 w godzinach popołudniowych odbyło się już trzecie spotkanie – „Wspierająca rola rodziny – STOP Dopalaczom”.

NA SPOTKANIU OBECNI BYLI:

1 Przewodniczący Rady Gminy Lubicz p. Hanna Anzel,

 1. KOMENDANT MIEJSKIEJ POLICJI W TORUNIU ANTONI STRANEK.
 2. Komendant Komisariatu Policji w Lubiczu Ireneusz Lewandowski.
 3. Radna Lubicza Dolnego p. Teresa Klawińska
 4. Sołtys Lubicza Dolnego p. Alicja Zielińska
 5. Rada Rodziców i Rady Klasowe z przewodniczącą na czele
 6. Elżbietą Bączalską.
 7. Prokurator p. Jarosław Kosiński.

Również obecni byli zaproszeni prelegenci i Rada Pedagogiczna.

Pani dyrektor Danuta Ferens przywitała zebranych

Pedagodzy szkolni Katarzyna Kosińska i Renata Łęc zaprezentowały wnioski z konferencji „Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży”. Omówiły objawy depresji dziecięcej, stresu i lęków dziecięcych. Poruszyły temat nadpobudliwości psychoruchowej –ADHD-oraz zaburzeń odżywiania. Wskazały sposoby pomocy dzieciom i młodzieży. Następnym prelegentem był starszy posterunkowy Adam Włodarczyk z Komendy Policji w Lubiczu.

W ramach prezentacji „STOP DOPALACZOM” omówił najnowsze środki uzależniające i skutki sięgania po nie.

Psycholog kliniczny pani Ewa Wróblewska w swoim wystąpieniu podkreślała, jak ważna jest rola rodziny w rozwoju młodego człowieka. Otoczenie troską i odpowiednią opieką stanowi czynnik chroniący przed sięganiem przez używki.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań prelegentom oraz indywidualnych rozmów ze specjalistami.

Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem rodziców. Upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.

Obejrzyj zdjęcia…

——————————————————————————————-

Konkurs na postać z ziemniaka „Oblicza Pana Bulwy”

Obejrzyj zdjęcia…

—————————————————————–

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

 • godz. 8.00 msza święta
 • godz. 9.00 uroczysta akademia na dużej sali gimnastycznej

Obejrzyj zdjęcia…

—————————————————————–

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubiczu Dolnym  w roku szkolnym 2015/16

—————————————————————–

Lista kandydatów przyjętych w postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubiczu Dolnym w roku szkolnym 2015/16

—————————————————————–

Wyprawka szkolna 2015/2016

 

Wójt Gminy Lubicz informuje, że od dnia 17 sierpnia do dnia 11 września 2015 roku, w szkołach z terenu naszej gminy, można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom „Wyprawka szkolna”.

Czytaj więcej…

Wniosek o dofinansowanie – wyprawka szkolna.pdf

—————————————————————–

Stypendium szkolne na rok szkolny 2015/2016

 

Wójt Gminy Lubicz informuje, że od dnia 15 sierpnia 2015r. do 15 września 2015r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o ustalenie praw do przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016.

Czytaj więcej…

Wniosek – stypendium szkolne.pdf

—————————————————————–

DOPALACZE.  GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

NAJWAŻNIEJSZE NUMERY TELEFONÓW.

Czytaj więcej…

—————————————————————–

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015 r. o godz. 8.00 na dużej sali gimnastycznej.

—————————————————————–

Dnia 11.06.2015 odbył się Gminny przegląd Moja Gmina – Moja Mała Ojczyzna -pod patronatem Wójta Gminy Lubicz Marka Olszewskiego.

 

Po przywitaniu zebranych Wójt Marek Olszewski nawiązał do obchodzonej w 2015 roku 25 rocznicy reformy samorządowej.
Wytłumaczył uczniom pojęcie samorządności i sposób, w jaki reforma pozwoliła lokalnym wspólnotom uczestniczyć i współdecydować w sprawach publicznych.
Następnie Koło Teatralne działające przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym prowadzone od 19 lat przez panią Marię Kalas zaprezentowało przedstawienie „POD- GRZYBEK”.

Inscenizacja „POD- GRZYBEK” zdobyła nagrodę – BRĄZOWĄ KURTYNĘ w XX Wojewódzkim Forum Teatrów Szkolnych – organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Bydgoszczy i Stowarzyszenie „Fordońska Piwnica ARTMUZA 5” w Bydgoszczy.

Patronat honorowy nad XX Wojewódzkim Forum Teatrów Szkolnych sprawował Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Piotr Całbecki, Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty Anna Łukaszewska.

Zebrani uczniowie szkół podstawowych wykonali plakaty z wykorzystaniem zdjęć prezentujących urokliwe zakątki Gminy Lubicz.

Opisali najpiękniejsze okolice swoich miejscowości.
Uczniowie Gimnazjalni zaprezentowali wywiady z ciekawymi mieszkańcami naszej Gminy radnym, sportowcem – kolarzem, pedagogiem Zbigniewem Barcikowskim oraz dyrektorem Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie Dariuszem Suboczem.

Nagrody dla uczestników spotkania ufundował Wójt Gminy Lubicz Marek Olszewski.

 Obejrzyj zdjęcia…

—————————————————————–

16 czerwca 2015 r. o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie

z Rodzicami dzieci, które w roku szkolnym 2015/2016

będą uczęszczały do oddziałów przedszkolnych

oraz do klas pierwszych.

—————————————————————–

29 maja 2015 r. na terenie naszej szkoły odbył się Festyn z okazji Dnia Dziecka i Święta Rodziny. Impreza środowiskowa zorganizowana została przez Radę Sołecką przy współpracy SO nr 1 w Lubiczu Dolnym i Radę Rodziców. Można było obejrzeć występy dzieci, pobawić się przy muzyce, wziąć udział w konkursach.

 Obejrzyj zdjęcia…

—————————————————————–

KREATYWNE ZABAWY PLASTYCZNE

Klasa IB uczestniczy w dodatkowych zajęciach „Kreatywne zabawy plastyczne”.

Uczniowie tworząc ciekawe prace artystyczne rozwijają swoją wyobraźnię, usprawniają małą motorykę, trenują umiejętności planowania i projektowania.

Efektem tych zajęć jest rozwój dziecka śmiałego i pewnego swoich umiejętności, potrafiącego współpracować w grupie.

 Obejrzyj zdjęcia…

—————————————————————–

ZAPRASZAMY NA DRZWI OTWARTE SZKOŁY

23.04.2015

12.25 – 17.00

 1. 12.25 – Przywitanie zebranych – rozpoczęcie Uroczystości Drzwi Otwartych Szkoły oraz Święta Polskiej Niezapominajki.
 2. 12.25 – 13.10 – Pokaz mody ekologicznej, quizy i konkursy o tematyce ekologicznej.
 3. Wykaz zajęć:
Pokaz zajęć terapii logopedycznej 13.10 – 13.20 przerwa13.20 – 14.10 – Klasy I-VI lekcje w/g podanego planu .
13.15 – 13.4013.50 – 14.25 -I grupa-II grupa
14.10 – 14.25 – Występ w Sali 0 B14.25 – 14.40 – Występ w Sali 0 A 14.15 – 15.00 – Klasy I-VI lekcje w/g podanego planu .
14.50 – 15.05 – Występ klas I na scenie15.05 – 15.20 – Występ klasy III A na scenie15.20 – 15. 35 – Występ klasy III B na scenie15.35 – 15.50 – Występ klas II na scenie 15.05 – 15.50 – Klasy I-VI lekcje w/g podanego planu .
Powrót uczniów autobusem 15.50 – 16.00
16.00 – 17.00 Konsultacje nauczycieli w klasach.

 

 

 

Konsultacje pedagogów szkolnych:

Katarzyny Kosińskiej -15.00 – 17.00

Renaty Łęc-16.00 – 17.00

Marzanny Jolanty Szurpity 15.30 – 16.30

—————————————————————–

WYNIKI REKRUTACJI
DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH

 

—————————————————————–

Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych

Tusia Wójcik

laureatka Przedmiotowego Konkursu z języka angielskiego

  —————————————————————–

W dniu 24 marca 2015 roku w naszej szkole odbyło się drugie spotkanie z rodzicami w ramach realizacji Programu Wspierania Rodziny. Tym razem można było posłuchać wykładu pedagoga z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu pani Agnieszki Augustyn na temat dopalaczy. Prowadząca w obrazowy sposób przedstawiła skutki i konsekwencje zażywania dopalaczy przez dzieci i młodzież, sposoby młodych na przekonywanie siebie i rodziców o nieszkodliwości tych środków odurzających i możliwości legalnego ich nabycia. Uczuliła także rodziców na potrzebę kontrolowania grupy rówieśniczej z jaką może związać się nasze dziecko. Podkreśliła, jak istotna w wychowaniu jest rozmowa i więź z własnym dzieckiem, a także czas i uwaga mu poświęcona.

Drugą część spotkania poświęconą „Konsekwencjom prawnym wynikającym z uzależnień młodego człowieka” poprowadził młodszy aspirant Rafał Gerke z Referatu Prewencji. Policjant przedstawił rodzicom jakie zagrożenie niesie za sobą używanie środków psychoaktywnych oraz jakie konsekwencje grożą za posiadanie tego typu środków.

  —————————————————————–

24.03.2015 r.

SPOTKANIE  DLA  RODZICÓW

W programie:

1. Pogadanka „Dopalacze” – pedagog PPP Pani Agnieszka Augustyn.

2. Konsekwencje prawane wynikające z uzależnień młodzieży – kierownik Referatu do spraw prewencji, aspirant sztabowy Andrzej Zwolankowski.

3. Kiermasz Wielkanocny – prezentacja wytworów uczniów i rodziców naszej szkoły.

4. Spotkania indywidualne z nauczycielami.

  —————————————————————–

Gminny polsko-angielski konkurs na wykonanie torby ekologicznej
pt. „EKO-TORBA”

Czytaj dalej…

  —————————————————————–

INFORMACJA DLA RODZICÓW


REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE

 

 Czwartek  19.03.2015r.  godz. 10.00 – 11.00

Msza Święta z udziałem dzieci oddziałów przedszkolnych i uczniów   klas I – VI.

 

Piątek  20.03.2015r.  godz. 10.00 – 11.00

Msza Święta z udziałem dzieci oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I – VI.

 

Dzieci oddziałów przedszkolnych i klas I – III przychodzą do kościoła z rodzicami/prawnymi opiekunami i po zakończonej Mszy Świętej wracają do domu.

Uczniowie klas IV – VI przychodzą do kościoła na wyznaczoną godzinę i po zakończonej Mszy Świętej wracają do domu.

  —————————————————————–

Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych
znajdują się w zakładce   „Dla Rodziców”

  —————————————————————–

W dniach 16 – 20 lutego 2015 roku w naszej szkole odbywały się zajęcia w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień „Białe Ferie 2015”. Zajęcia prowadziły panie: Anna Drobyszewska i Barbara Lefelbajn-Saja.

Pierwszego dnia ferii uczestnicy zajęć zapoznali się z prehistoryczną sztuką malowideł naskalnych w Lascaux, Altamirze czy Niaux. Obejrzeli prezentację przygotowaną przez uczennicę Liceum Plastycznego w Bydgoszczy, Zuzannę Saja, a następnie sami zabawili się w „jaskiniowców” i wykonywali rysunki według własnych pomysłów. Śmiechu było co niemiara.

Także pierwszego dnia ferii uczniowie odwiedzili Bibliotekę Gminną. Wysłuchali bajki „O rybaku i złotej rybce” w formie papierowego teatrzyku kamishibai. A następnie wykonali prace plastyczne – rybki z płyt CD. Było bardzo sympatycznie.

Drugiego dnia ferii uczestnicy zajęć zapoznali się ze sztuką starożytnego Egiptu. Obejrzeli prezentację przygotowaną przez uczennicę Liceum Plastycznego, przeglądali książki znajdujące się w zasobach biblioteki szkolnej. Następnie sami tworzyli inspirowane obejrzanymi materiałami prace.

Tego samego dnia uczniowie mieli okazję wspaniale się bawić pod kierunkiem harcerek: Patrycji Bączalskiej i Weroniki Jabłońskiej z V Lubickiej Drużyny Harcerek „Grań” Związku Harcerzy Rzeczpospolitej. Było bardzo wesoło.

Trzeciego dnia ferii zimowych dzieci odwiedziły strażaków OSP w Lubiczu Dolnym. Zapoznały się ze sprzętem strażackim, przymierzały hełmy i kurtki strażackie, miały możliwość wsiadania do wozów strażackich. Aż nie chciało się opuszczać remizy. A później, tego samego dnia pani Ania przeczytała „Mit o Dedalu i Ikarze”, a dzieci ilustrowały go malując wazy greckie.

W czwartek uczestnicy Białych Ferii uczyli się przyszywać guziki, projektowali i wykonywali etui na telefon komórkowy oraz balowy strój dla lalki. Nie było łatwo. Nitki się plątały. Igły kłuły w palce. Ale zadowolenie z własnoręcznie wykonanego dzieła – bezcenne!

Czwartek był też dniem poświęconym naszemu wielkiemu astronomowi – Mikołajowi Kopernikowi. Uczniowie uczcili jego urodziny rysując portrety i projektując pomnik ku jego czci.

W ostatnim dniu Białych Ferii dzieci poznały twórczość współczesnego artysty tworzącego w stylu pop art – Andy’ego Warhola. Spróbowały swoich sił projektując swoje portrety inspirowane portretami Marylin Monroe tego amerykańskiego twórcy. Po raz kolejny odwiedziły też Gminną Bibliotekę Publiczną.

Codziennie była też okazja by pograć w gry planszowe, sprawnościowe i pobawić się na placu zabaw.

Było wesoło i kreatywnie.

Na zakończenie zajęć uczestnicy Białych Ferii otrzymali okolicznościową gazetkę szkolną.

 Obejrzyj całą galerię…

  —————————————————————–

Nareszcie ferie!!!
Bawcie się dobrze i bezpiecznie 🙂

20150213_111441

  —————————————————————–

10 lutego w naszej szkole odbyła się żywa lekcja przyrody, czyli wystawa zwierząt na której uczniowie zobaczyli fascynujący świat egzotycznych owadów i gadów.

Obejrzyj całą galerię…

  —————————————————————–

Z okazji Walentynek Samorząd Uczniowski zorganizował Walentynkową Pocztę
i cukierkowy konkurs na klasową parę.

  —————————————————————–

Gratulujemy wspaniałego osiągnięcia naszemu drugoklasiście.
Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy!

kangurek

  —————————————————————–

Bal karnawałowy

28 stycznia dzieci bawiły się na balu karnawałowym. W tym roku zabawę prowadziła grupa artystyczna „Twórcza Chata” – były konkursy: taneczne i muzyczno-artystyczne, robienie masek, instrumentów muzycznych, wybór króla i królowej balu, wybór najlepszych tancerzy, dużo tańca, śmiechu i zabawy. Uczniowie mogli wypożyczyć stroje karnawałowe, a także otrzymali słodkie upominki i gipsowe figurki.

Impreza zorganizowana została przez Radę Sołecką i Radę Rodziców. Szczególne podziękowania składamy pani sołtys Alicji Zielińskiej, która towarzyszyła nam przez cały czas trwania imprezy oraz pani przewodniczącej RR Emilii Szpott.

 

  Sukcesy plastyczne uczniów naszej szkoły

W listopadzie 2014 roku uczniowie klas IV –VI naszej szkoły wzięli udział w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Mieszkam w ciekawym miejscu – zdrowo, aktywnie , rowerowo”

W tym roku młodzi artyści ze szkół położonych w powiecie toruńskim mieli za zadanie pokazać w swoich pracach jak aktywnie spędzają wolny czas. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem – ze wszystkich gmin powiatu napłynęły dziesiątki prac.

Wyróżnienie otrzymał uczeń naszej szkoły: Franciszek Przybylak kl. VI A

 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Konkursie Plastycznym

„ GDZIE MIESZKAJĄ MUMINKI ”

zorganizowanym przez Konsulat Honorowy Republiki Finlandii w Toruniu.

Celem konkurs była popularyzacja kultury Republiki Finlandii wśród dzieci oraz uczczenie setnej rocznicy urodzin Tove Jansson, autorki cyklu opowieści o Muminkach. Wernisaż nagrodzonych prac oraz wręczenie nagród odbyło się w grudniu 2014 r. podczas przedstawienia zatytułowanego „W Dolinie Muminków” w Baju Pomorskim w Toruniu.

Nagrody otrzymały :

Ewa Kalas i Paulina Melnicka kl.VIb

Wyróżnienie :

Julia Buczkowska kl. I B

G r a t u l u j e m y !

  —————————————————————–

 

Zawody sportowe w I semestrze 2014/2015

 

Gminne Zawody Piłki Nożnej Chłopców – I miejsce

Gminne Zawody Unihokeja Chłopców – I miejsce

Gminne Eliminacje Turnieju o Puchar D. Tuska – II miejsce

Gminne Zawody Unihokeja Dziewcząt – II miejsce

Gminne Zawody Piłki Siatkowej Chłopców II miejsce

Powiatowe Zawody Unihokeja Chłopców –  III miejsce

Gminne Zawody Piłki Siatkowej Dziewcząt – III miejsce

Gminne Zawody Tenisa Stołowego – VI miejsce

Powiatowe Zawody Piłki Nożnej Chłopców – VI miejsce

 

 —————————————————————–

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym tradycyjnie już aktywnie włączyła się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas 23 finału WOŚP zbieraliśmy fundusze dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów. W czasie imprezy można było wylicytować m.in. gadżety związane z WOŚP, rzeźby, elegancki, metalowy stojak kominkowy na drewno, zdjęcia artystyczne, gadżety żużlowe, wspaniałe torty w kształcie serc i przepiękne pierniki, vouchery samochodowe i kosmetyczne, zabawki i artykuły dziecięce, akcesoria samochodowe oraz zestawy „Lokalny patriota” z gadżetami z gminnym logo. Można było kupić m.in. artykuły odzieżowe czy plastyczne przekazane przez sponsorów, ciasta upieczone przez rodziców naszych uczniów czy prace plastyczne dzieci.

Czas umilały gościom występy dzieci z klas 0 – VI, występy lubickich chórów: Klub Seniora Arka i Stowarzyszenie Pokolenia, pokaz tańca towarzyskiego szkoły tańca „Ir” oraz pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej profesjonalnie przygotowany przez OSP w Lubiczu Dolnym.

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom i gościom za pomoc w organizacji imprezy, dziękujemy za wspólną zabawę podczas 23 finału WOŚP, a przede wszystkim za hojność i dobre serce.

Dzięki Państwu nasz wkład w WOŚP osiągnął w tym roku rekordową sumę 6395,99 zł.

 Foto galeria…

 —————————————————————–

 

10 stycznia odbyło się noworoczne Spotkanie Pokoleń. W organizację imprezy zaangażowani byli: Rada Sołecka i sołtys Lubicza Dolnego pani Alicja Zielińska, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym pani Danuta Ferens i Rada Rodziców. Wśród gości byli także Wójt Gminy Lubicz Pan Marek Olszewski, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Hanna Anzel oraz radni Lubicza Dolnego pani Teresa Klawińska i pan Ryszard Korpalski, radny powiatu pan Leszek Syroka.

W części artystycznej wystąpiły chóry Klub Seniora Arka i Stowarzyszenie Pokolenia dając przepiękny koncert kolęd oraz swoje przedstawienie zaprezentował teatr „Humoreska” z Gminy Wielka Nieszawka.

Dalsza część spotkania upłynęła w wesołej, biesiadnej atmosferze przy karnawałowej muzyce, kawie i słodkich przekąskach.

 

 —————————————————————–

 

Spotkajmy się przy stole, podzielmy się sercami,

Z tymi, którzy są teraz i co byli z nami.

Bo Bóg rozdaje miłość, Wszystkim bez wyjątku;

Zesłaną na ziemię w małym dzieciątku.

 

Życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia

składa

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

w Lubiczu Dolnym

Kadra Pedagogiczna i Społeczność Uczniowska

 —————————————————————–

Z okazji inauguracyjnej sesji nowej Rady Gminy, Samorząd Uczniowski SP nr 1 w Lubiczu Dolnym w imieniu Dyrekcji, Zespołu Nauczycieli i Społeczności Uczniowskiej obdarował Radnych i Pana Wójta pierniczkami.

Obejrzyj zdjęcia…

 —————————————————————–

Obchody z okazji Narodowego Święta Niepodległości zorganizowane przez V Lubicką Drużynę Harcerek „GRAŃ”

Obejrzyj zdjęcia…

 —————————————————————–

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Obejrzyj zdjęcia…

 —————————————————————–

Dnia 16 października odbyła się ważna w życiu pierwszoklasistów uroczystość – Ślubowanie i Pasowanie na ucznia.

Obejrzyj zdjęcia…

 —————————————————————–

1 września w naszej szkole odbyła się Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2014/2015, uroczystość była równocześnie oficjalnym otwarciem zmodernizowanego kompleksu sportowo–rekreacyjnego. Swoją obecnością uroczystość uświetnili m.in.: Poseł na Sejm RP Jan Krzysztof Ardanowski , Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Wicekurator Oświaty Andrzej Siemianowski. Przybyli także radni Powiatu Toruńskiego, radni Gminy Lubicz z Wójtem Markiem Olszewskim oraz Przewodniczącą Rady Gminy Hanną Anzel, pracownicy Urzędu Gminy, Rada Sołecka, Dyrektorzy Szkół i Przedszkola z Gminy Lubicz. Odnowiony i unowocześniony obiekt poświęcił proboszcz parafii Lubicza Dolnego ks. dr Stanisław Jarząbek – Machnij.

Obejrzyj zdjęcia…

 —————————————————————–

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

 

godzina 8:00 – akademia dla klas I-III i oddziałów przedszkolnych

 

godzina 10:00 – msza święta w kościele dla uczniów i rodziców

 

godzina 11:30 – akademia dla klas IV-VI z udziałem wojewódzkich i gminnych władz oświatowych

 

Akademie odbywać się będą na boisku przy szkole.

Po akademiach spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych.

 

 —————————————————————–

 

27 czerwca 2014 szczęśliwie zakończyliśmy kolejny rok szkolny 2013/2014.
Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego gościliśmy: Panią Sekretarz Gminy Teresę Gryciuk,
ks Proboszcza Stanisława Machnij, komendanta podinspektora Ireneusza Lewandowskiego,
Radnych: Panią Teresę Klawińska i Ryszarda Korpalskiego, Panią sołtys Alicję Zielińską,
Panią psycholog Katarzynę Lewalską oraz przedstawicielki Rady Rodziców: Panią Emilię Szpott,
Aleksandrę Gajewską, Marię Kalas i Joannę Czerniecką.

Jak co roku, najlepsi uczniowie otrzymali statuetki ufundowane przez radę Rodziców.

W klasach I – III:
– w kategorii ARTYSTYCZNEJ nagrodę otrzymała Dominika Kamińska
– w kategorii NAJLEPSZY CZYTELNIK nagrodę otrzymała Aleksandra Podsiadła
– w kategorii JĘZYKI OBCE nagrodę otrzymał Tymoteusz Knieć
– w kategorii NAJLEPSZY MATEMATYK nagrodę otrzymali Szymon Kosobucki i Borys Klawiński

W klasach IV – VI:
– w kategorii NAJLEPSZY CZYTELNIK nagrodę otrzymała Zofia Kullak
– w kategorii JĘZYKI OBCE nagrodę otrzymała Anastazja Wójcik
– w kategorii NAJLEPSZY MATEMATYK nagrodę otrzymał Paweł Czarkowski
– w kategorii NAJWYŻSZA ŚREDNIA UZYSKANYCH OCEN nagrodę otrzymują Paulina Szymańska i Martyna Wojciechowska
– w kategorii ARTYSTYCZNEJ nagrodę otrzymuje GRUPA TEATRALNA PANI MARII KALAS

Uczennice naszej szkoły otrzymały podczas uroczystej sesji obrad Rady Gminy (26.06.2014 r.) nagrody Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy:
Zofia Kullak z klasy IV b otrzymała nagrodę Wójta Gminy za osiągnięcia naukowe (nagroda I stopnia w Kangurze Matematycznym 2014)
– Uczennice klasy VI: Paulina Szymańska, Martyna Wojciechowska, Sandra Szpot i Klaudia Krzykowska otrzymały nagrodę Przewodniczącej Rady Gminy za działalność wolontariacką i postawę prospołeczną.
Zaproszeni na uroczystość Rodzice dzieci oraz Nauczyciele: p. A. Rostkowski, p. S. Knieć, p. M. Błaszak otrzymali gratulacje i podziękowania za opiekę nad uczniami i przygotowanie do konkursów.

Uczniowie wyróżnieni w roku szkolnym 2013/2014:

klasa Ia

Jakub Bączalski

Weronika Jurkiewicz

Agata Rygielska

Tristan Wiśniewski

Tymoteusz Wojciechowski

Maria Ziółkowska

 

klasa Ib

Michał Busse

Jan Kalinowski

Filip Król

Lidia Rykaczewska

 

klasa IIa

Weronika Golasińska

Dominika Lorenc

Aniela Robaczewska

Julia Puszko

Miłosz Jaszczołt

Wiktor Rafalski

 

klasa IIb

Adriana Bednarek

Alicja Bednarek

Oskar Dzioba

Angelika Gawlikowska

Szymon Kosobucki

Adam Modliński

Igor Pawłowski

Mateusz Syroka

 

klasa IIIa

Aleksandra Podsiadła

Michał Blumkowski

Marta Heberlejn

Kinga Piątkowska

Dominika Kamińska

Klaudia Siółkowska

Oliwia Blumkowska

Amelia Kogut

Zuzanna Zawistowska

 

klasa IIIb

Borys Klawiński

Kacper Skrzeczyna

Nikola Celmer

Bartosz Gajewski

Tymoteusz Knieć

Aleksandra Lewandowska

Marta Różycka

 

klasa IVa

Oliwer Coskun

Oliwia Dąbrowska

Martyna Filak

Julita Kurkowska

Kacper Pęcko

Jakub Prorok

Katarzyna Przedpełska

Wiktoria Tomczak

 

klasa IVb

Filip Gromuł

Michał Klimza

Zofia Kullak

Oskar Lewandowski

Patryk Moszczyński

Adam Paluch

Ania Sobieralska

Martin Szymański

 

klasa Va

Paweł Czarkowski

Piotr Górski

Natalia Jaruszewska

Franciszek Przybylak

Wiktoria Szymel

Aleksandra Wojciechowska

 

klasa Vb

Ewa Kalas

Paulina Melnicka

Wiktoria Miastkowska

Maria Starzyńska

Jan Szczepański

Marcel Szpott

Anastazja Wójcik

 

klasa VI

Jakub Dobrzeniecki

Wiktoria Golał

Patryk Górski

Aleksander Klimczak

Klaudia Krzykowska

Paulina Szymańska

Sandra Szpot

Martyna Wojciechowska

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom i partnerom szkoły za tegoroczna współprace. Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!!

obejrzyj zdjęcia…

 

 

 —————————————————————–

 

DZIEŃ SPORTU

Obejrzyj zdjęcia…

 —————————————————————–

 

 XXII PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ 2014

 

Uczniowie VB Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym w roku szkolnym 2013/2014 wzięli udział w XXII Programie Edukacji Kulturalnej organizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kulturalnej w Toruniu. W dniach 26.02.2014- 17.06.2014 uczestniczyli w szeregu zajęć rozwijając swoje umiejętności artystyczne. Cała klasa świetnie się bawiła. Uczniowie nauczyli się, w jaki sposób należy rysować martwą naturę. W Teatrze Lalek „Zaczarowany Świat” obejrzeli ciekawe przestawienie pt: „Księżniczka na ziarnku grochu”. Następnie wykonali własne rekwizyty i wystawili swoją sztukę. Odwiedzili również Muzeum im. Tonego Halika, gdzie wyruszyli w niezwykłą podróż po krajach Ameryki Południowej. Bardzo podobały się im warsztaty teatralne „Improwizacja w teatrze”. Okazało się bowiem, że niektórzy odkryli w sobie zdolności aktorskie. W Muzeum Etnograficznym własnoręcznie zdobili talerze i pisanki. Odwiedzili również Kamienicę pod Gwiazdą, gdzie wysłuchali pięknych pieśni w różnych językach. Fotografii uczyli się w przestrzeni miejskiej. Na zajęciach tanecznych improwizowali przy różnych stylach muzycznych. Oficjalne zakończenie odbyło się w Muzeum Etnograficznym, gdzie otrzymali pamiątkowy dyplom za uczestnictwo. Wszyscy zgodnie twierdzą, że zajęcia były bardzo ciekawe i dostarczyły wielu niezwykłych przeżyć.

Obejrzyj zdjęcia…

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015

KLASA 2

KLASA 3

KLASA 4

KLASA 5

KLASA 6

 —————————————————————–

Festyn Rodzinny „Pora na pomidora. Produkty lokalne źródłem zdrowia”

14 czerwca na terenie naszej szkoły odbył się Festyn Rodzinny „Pora na pomidora. Produkty lokalne źródłem zdrowia”, którego motywem przewodnim był pomidor, symbolizujący zdrowy styl życia. Wzięło w nim udział wielu uczniów naszej szkoły wraz z rodzicami, mieszkańcy Lubicza Dolnego, a także mieszkańcy innych miejscowości z terenu Gminy Lubicz. Honorowymi gości byli – Pani Hanna Anzel – Przewodnicząca Rady Gminy, Pan Marek Olszewski – Wójt Gminy Lubicz, radni – Pani Mariola Marcinkowska, Pani Teresa Klawińska, Pan Ryszard Korpalski oraz sołtys Lubicza Dolnego – Pani Alicja Zielińska. Wszystkim uczestnikom dopisywał dobry humor, który odgonił nawet deszczowe chmury. Spośród licznych atrakcji największym powodzeniem cieszyły się konkursy i pokaz kulinarny Pana Marcina Witomskiego, a także występy wokalno- taneczne uczniów naszej szkoły. Mieszkańcy chętnie odwiedzali stoiska ze zdrową lokalną żywnością, rzeźbami, decoupage, oglądali rasowe gołębie i kury zielononóżki. Dzieciom bardzo podobały się „kolorki – pomidorki”, czyli malowanie twarzy. Publiczność festynu mogła posłuchać kapeli ludowej „Toruniacy” oraz lubickich klubów seniora.   Tego dnia w Lubiczu Dolnym było bardzo pomidorowo.

Obejrzyj zdjęcia…

 —————————————————————–

Dnia 29 maja 2014 roku w naszej szkole odbył się Gminny przegląd prac plastycznych i inscenizacji teatralnych – „MOJA GMINA – MOJA MAŁA OJCZYZNA”.

Uroczystość została objęta patronatem Wójta Gminy Lubicz Marka Olszewskiego. Celem konkursu było przedstawienie legend związanych z wybranymi miejscowościami Gminy Lubicz, zachowanie i pomnażanie dziedzictwa kulturowego oraz świadome i aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty lokalnej.

Uczestnikami przeglądu byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Lubicz. Naszą szkołę reprezentowały Paulina Szymańska kl.VI i Paulina Melnicka kl.V b. Mali artyści z zapałem namalowali przepiękne ilustracje do legend związanych ze swoimi miejscowościami – Kapitan z Lubicza, Legenda o Złotorii, O tym jak to z Lubiczem było, Legenda o Gronowie, Dzwony nad świńskim bagnem, Legenda o Grębocinie.                                                           Natomiast gimnazjaliści z wielkim entuzjazmem przedstawili inscenizacje teatralne

do opracowanych legend – Zbój Madej z Mierzynka i Legenda o Grębocinie.

Zaproszeni goście, nauczyciele oraz dzieci uważnie słuchali barwnych opowieści

o historii swoich miejscowości oraz o życiu ich mieszkańców, przenosząc się w świat baśni.

Przegląd uświetnił występ koła tanecznego uczniów klas drugich oraz odśpiewanie przez chór szkolny hymnu Gminy Lubicz.

Pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym Danuta Ferens witając zaproszonych gości zwróciła szczególną uwagę na dobrą i twórczą atmosferę przeglądu eliminującą rywalizację między placówkami.

Wójt Gminy Lubicz Marek Olszewski wręczył wszystkim uczestnikom dyplomy i nagrody książkowe, albumy, rakiety do badmintona oraz nośniki pamięci USB.

Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym ufundowała słodki poczęstunek.

Pani dyrektor ZEASiP Brygida Bogdanowicz – Kopeć wspierała wszystkie przygotowania do przeglądu.

Gratulujemy małym artystom talentu, twórczej wyobraźni i oryginalnych pomysłów.

 

Renata Łec

Katarzyna Harmacińska

 Obejrzyj zdjęcia…

 

 —————————————————————–

W dniu 10 czerwca 2014 r. o godzinie 17.00
odbędzie się potkanie Rodziców uczniów przyszłorocznych oddziałów przedszkolnych
oraz przyszłorocznych klas pierwszych.

 —————————————————————–

plakat

Festyn Rodzinny „Pora na pomidora.

Produkty lokalne źródłem zdrowia”

Serdecznie zapraszam na Festyn Rodzinny „Pora na pomidora. Produkty lokalne źródłem zdrowia”, który odbędzie się na terenie naszej szkoły w dniu 14 czerwca 2014 r. (sobota) od godz. 1400 do 1900. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji: konkursy rodzinne (konkurs kanapkowy, konkurs na pomidorowy przysmak, rozgrywki rodzinne „warzywny slalom”), konkurs plastyczny dla dzieci „Portret pomidora”, pokaz carvingu. Wśród atrakcji również: pokaz kulinarny p. Marcina Witomskiego – finalisty programu „Ugotowani”, degustacje lokalnej, smacznej żywności, ekspozycje lokalnych produktów, itp. Będzie można również obejrzeć występy uczniów naszej szkoły oraz posłuchać kapeli ludowej „Toruniacy”.

UWAGA: Aby wziąć udział w konkursie kulinarnym „Pomidorowy przysmak” należy w domu przygotować potrawę z pomidorem w roli głównej i przynieś ją do szkoły w dniu festynu razem z przepisem!!!!!

Serdecznie zapraszamy

 

W załączeniu regulaminy konkursu:

konkurs plastyczny Postać pomidora.pdf

konkurs kulinarny Pomidorowy przysmak.pdf

rodzinny konkurs kanapkowy.pdf

 —————————————————————–

Interaktywne warsztaty astronomiczne,
czyli kosmiczna podróż uczniów klas piątych

 Uczniowie z klas piątych naszej szkoły wzięli udział w projekcie „The Universe – our home full of wonders” zorganizowanym przez Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy i Fundację New Space. Projekt był skierowany do szkół podstawowych i ośrodków szkolno-wychowawczych z terenów wiejskich oraz miast do 20 tys. mieszkańców położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Warunkiem udziału w projekcie było wysłanie formularza zgłoszeniowego, w tym uzasadnienie, dlaczego właśnie naszą szkołę powinna spotkać „kosmiczna podróż”.

Uczniowie z klas piątych podczas interaktywnych warsztatów poznali budowę rakiet oraz historię podróży kosmicznych. W trakcie zajęć budowali kilka rodzajów własnych rakiet, a także sprawdzali jak daleko da się nimi polecieć J

Zajęcia były prowadzone przez doświadczonych animatorów, z wykorzystaniem materiałów programu Universe Awareness (UNAWE).

W ramach podsumowania projektu, uczniowie będą mogli wziąć udział w konkursie, w którym nagrodą będzie wizyta w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy i Centrum Astronomii UMK w Piwnicach.

Sylwia Knieć

 Obejrzyj zdjęcia…

 —————————————————————–

Święto Polskiej Niezapominajki

15 maja w naszej szkole obchodziliśmy święto przyrody i ekologii – Dzień Polskiej Niezapominajki. Przyjęte w Polsce od 2002 r. święto ma na celu promowanie walorów przyrodniczych, stałe przypominanie o ochronie środowiska i zachowaniu różnorodności biologicznej naszego kraju, zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc historycznych i sytuacji. Święto, przypomina o szacunku, jaki powinniśmy żywić dla przyrody „małej i wielkiej Ojczyzny”.

Mimo, że pogoda tego dnia nie dopisała wszyscy dobrze się bawili. Zaczęliśmy od rozgrzewającej gimnastyki, którą poprowadził p. Darek Dobrzyński. Następnie obejrzeliśmy prezentacje artystyczne uczniów z klas I- III. Pierwszoklasiści recytowali wiersz, uczennice IIA tańczyły, a klasa IIIB zaśpiewała „Ekologiczny song”, który okazał się hitem dnia. Do śpiewu zagrzewali ich koledzy i koleżanki z IIB. Kulminacyjnym punktem programu był wybór Króla i Królowej Niezapominajek. Królową została Dominika Kamińska z IIIA  a Królem Jan Kalinowski z IB. Następnie odbyło się wręczenie nagród uczniom, którzy brali czynny udział w konkursach o charakterze proekologicznym. Uroczystości towarzyszyło „śniadanie na trawie” w czasie, którego dzieci zajadały się owocami, warzywami i innymi zdrowymi przekąskami.

Obejrzyj zdjęcia…

 

[/cws-widget][/col][/cws-row]

[/cws-widget][/col][/cws-row]