Szkoła dla Rodziców

logo - szkola dla rodzicow

1.03.2016, o godz. 16.00 rusza VI edycja Szkoły dla Rodziców i Wychowawców prowadzona przez pedagoga szkolnego Katarzynę Kosińską. Zapraszamy.

 

Głównym celem spotkań jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą.

Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Program w dużej części bazuje na cyklu książek:

 1. Faber i E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały.
 2. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”,
 3. „Rodzeństwo bez rywalizacji.”
 4. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością”, (Wydawnictwo Media Rodzina).

Omówione zostaną zagadnienia:

– Budowanie relacji dorosły – dziecko:

 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 • aktywne, wspierające słuchanie,
 • motywowanie dziecka do współdziałania,
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.