Terapeuta

„BŁĘDY SĄ PO TO, ABY POMAGAĆ,

A NIE PO TO ABY KARAĆ…”

Rodzice!

Jeżeli Wasze dziecko:

  • pisze wolno, ma trudności w przepisywaniu, pisaniu z pamięci i ze słuchu;
  • myli ze sobą litery l – t, a – d, u – w, n – m, p – g, d – b, n – u, g – b;
  • myli cyfry i linie;
  • popełnia dużo błędów ortograficznych;
  • czytając myli wyrazy, zgaduje wyrazy lub zdanie, nie rozumie czytanego tekstu,

zgłoście się do terapeuty.

Wykonujcie z dzieckiem systematycznie ćwiczenia w domu, które pomogą mu przezwyciężyć trudności.

 

Marzanna Jolanta Szurpita

terapeuta

Godziny pracy terapeuty

 

Poniedziałek 7:30 12:10
Wtorek 7:30 13:10
Środa 7:30 13:10
Czwartek 7:30 13:10
Piątek 7:30 12:15